Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 August 2019

Hotararea nr. 257 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru data de 29 august 2019
Hotararea nr. 258 - privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 259 - privind desfiintarea Aparatului Permanent al Consiliului Local al municipiului Husi
Hotararea nr. 260 - privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 261 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 262 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 263 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 34/2019 privind stabilirea situatiile deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor singure, cuantumul acestora precum si metodologia de acordare a ajutoarelor, altele decât cele prevazute expres în Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si revocarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 209/2019 privind acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor singure care se afla în situatie de necesitate cauzate de calamitati naturale pe raza municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 264 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vanzarii locuintei apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in Drum Cotoi nr.2, catre actualul chirias
Hotararea nr. 265 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 266 - pentru revocarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 222 din 25.07.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Husi în domeniul privat al municipiului Husi a centralelor termice numerele 1,2,3,4,5,6,7,8,9 si 10 proprietatea U.A.T Husi
Hotararea nr. 267 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata totala de 10.000 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat în strada Dosoftei nr.3 - (Anexa)
Hotararea nr. 268 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata totala de 10.000 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat în strada Ciprian Porumbescu nr.44 - (Anexa)
Hotararea nr. 269 - privind înscrierea definitiva în domeniul privat al Municipiului Husi a imobilului reprezentand teren intravilan, situat în municipiul Husi, strada Alexandru Ghitescu nr.17, individualizat prin numar cadastral 77647-CC - (Anexa)
Hotararea nr. 270 - privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L, întocmita în baza listei de prioritate pentru acordarea locuintelor A.N.L., aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 151 din 23.04.2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 271 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.30896 din 20.12.2004, concesionar d-na dr.Nacu Mihaela, pentru spatiul cabinet stomatologic nr.3, situat în incinta imobilului “Stomatologie”, în suprafata totala de 42,18 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.21
Hotararea nr. 272 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Introducere teren în intravilan, pentru construire locuinta unifamiliala, anexe gospodaresti si împrejmuire teren, amplasament: extravilan municipiul Husi T.44, P.3917, 3917/3/34, CF 76211, 70769, judetul Vaslui, beneficiar Armanu Daniel - (Anexa)
Hotararea nr. 273 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77462 în 3 loturi distincte situate în Cartier Dric.2 - (Anexa)
Hotararea nr. 274 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77432 în 2 loturi distincte si cu numarul cadastral 77441 în 2 loturi distincte situate în Cartier Dric.3 - (Anexa)
Hotararea nr. 275 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere nr.18297 din 15.11.2018, al apartamentului situat în municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti nr.9.C,bl.ANL.4,sc.A, et.1, ap.8
Hotararea nr. 276 - privind actualizarea valorii contractului de lucrari “Lucrari privind asigurarea securitatii la incendiu Centrul Comunitar Integrat in municipiul Husi ”
Hotararea nr. 277 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reabilitare Centrul Comunitar Integrat in municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 278 - privind aprobarea indicilor de producere pentru deseuri menajere, deseuri stradale, deseuri asimilabile celor menajere ,deseuri din gradinarit de la populatie, agenti economici si institutii publice, a coeficientului de variatie zilnica a cantitatilor de deseuri si a greutatii specifice pentru deseuri menajere si deseuri asimilabile celor menajere generate de populatie, agenti economici si institutii - (Anexa)
Hotararea nr. 279 - privind aprobarea tarifelor pentru închiriere utilaje si containere de 4 mc, pentru transportul diferitelor tipuri de deseuri, utilizate de S.C. "ECOSALUBRIZARE PREST" SRL HUSI - (Anexa)
Hotararea nr. 280 - privind aprobarea actualizarii tarifelor utilizate de SC "ECOSALUBRIZARE PREST" SRL HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi începând cu data de 01.08.2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 281 - pentru modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.221 din 25.07.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Lucrari de extindere retele de canalizare menajera pe strada Ion Ursulescu in municipiul Husi, judetul Vaslui " - (Anexa)