Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 Februarie 2016

Hotarirea nr. 52 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 219 din 26.11.2015 privind aprobarea vanzarii  fara licitatie publica a terenului in suprafata de 201 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Ion Alexandru Anghelus nr.12.A
Hotarirea nr. 53 - privind aprobarea predarii unor bunuri din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, aferente Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare menajera, catre SC “AQUAVAS” SA Vaslui - (Anexa)
Hotarirea nr. 54 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 299 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in municipiul Husi, strada General Aviator Victor Anastasiu nr.3, catre doamna Catargiu Violeta, aferenta imobilului  cu destinatie de locuinta, proprietate a acesteia
Hotarirea nr. 55 - privind aprobarea concesionarii  prin licitatie publica a 4 loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in zona Dric nr.2, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte - (Anexa)
Hotarirea nr. 56 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.30899 din 20.12.2004, concesionar d-nul  dr.Vasilescu Ioan-Victor, pentru spatiul cabinet stomatologic nr.2, situat  in incinta imobilului “Stomatologie”, in suprafata totala de 35,97 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.21
Hotarirea nr. 57 - privind preluarea Contractului de inchiriere nr.19521 din 28.07.2011 pentru terenul situat in municipiul Husi,strada 14 Iulie, langa blocul 28, in suprafata de 15,00 mp
Hotarirea nr. 58 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Piata Victoriei nr.9, bl.18, sc.D, et.3, ap.9, catre actualul chirias
Hotarirea nr. 59 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, in vederea construirii de garaje - (Anexa)
Hotarirea nr. 60 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Executie lucrari de utilitati si sistematizare verticala locuinte ANL municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotarirea nr. 61 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru utilitati la obiectivul de lucrari «Asigurarea unui proces educational competitiv prin creare Campus Colegiul National “Cuza Voda” Husi» - (Anexa)
Hotarirea nr. 62 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia de lucrari “Reabilitare strada Melchisedec in municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotarirea nr. 63 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia de lucrari “Reabilitare strada Ion Cernatescu in municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotarirea nr. 64 - privind actualizarea programului de reparatii strazi in municipiul Husi pentru anul 2016
Hotarirea nr. 65 - privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotarirea nr. 66 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotarirea nr. 67 - privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Biblioteca Municipala ”Mihai Ralea” Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotarirea nr. 68 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare si de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Husi
Hotarirea nr. 69 - privind aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor de stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale in vederea stimularii participarii în învatamântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate
Hotarirea nr. 70 -  privind alocarea de fonduri in anul 2016, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia „Congregatia Surorilor Saracilor Parintelui Vicenzo Morinello” cu sediul in municipiul Husi, strada Corni nr. 144
Hotarirea nr. 71 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo Morinello cu sediul in municipiul Husi, str. Corni nr.144 - (Anexa)
Hotarirea nr. 72 - privind alocarea de fonduri in anul 2016, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 43
Hotarirea nr. 73 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi - (Anexa)
Hotarirea nr. 74 - privind alocarea de fonduri in anul 2016, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate oferite de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, str. B-dul 1 Mai , bl. 25,Sc. D, parter
Hotarirea nr. 75- privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi - (Anexa)
Hotarirea nr. 76 - privind alocarea de fonduri in anul 2016, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Comunitara „Totul pentru Viata” cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr. 12
Hotarirea nr. 77 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Comunitara „Totul pentru Viata” cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr. 12 - (Anexa)