Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 Noiembrie 2018

Hotararea nr. 333 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 334 - privind înscrierea definitiva în domeniul public al Municipiului Husi a imobilului reprezentând "Parc Agrement Recea", situat in Drum Recea nr.4, individualizat prin Numar cadastral 71773 - (Anexa)
Hotararea nr. 335 - privind înscrierea definitiva în domeniul public al Municipiului Husi a imobilului reprezentând "Centru Consultativ pentru cetatenii municipiului Husi", din strada 1 Decembrie nr.17, individualizat prin Numar cadastral 71774 - (Anexa)
Hotararea nr. 336 - privind înscrierea definitiva în domeniul public al Municipiului Husi a imobilelor reprezentând Strada Octavian Cotescu, individualizat prin numerele cadastrale 76467 si 76465, Strada Nicolae Malaxa individualizat prin numar cadastral 76466 si Strada Adam Baltatu individualizat prin numerele cadastrale 76468 ?i 76477 - (Anexa)
Hotararea nr. 337 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001 - (Anexa)
Hotararea nr. 338 - privind înscrierea definitiva în domeniul public al Municipiului Husi a imobilului reprezentând "Strada Zidari", individualizat prin Numar cadastral 71360- (Anexa)
Hotararea nr. 339 - privind înscrierea definitiva în domeniul public al Municipiului Husi a imobilului teren intravilan strada Calea Basarabiei nr.110.A, individualizat prin numarul cadastral 76437 - (Anexa)
Hotararea nr. 340 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001 - (Anexa)
Hotararea nr. 341 - privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere avand ca obiect, spatii si terenuri aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi,str.Piata Victoriei, Hala Veche si Bazarul din str.Stefan Cel Mare
Hotararea nr. 342 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Husi, strada Crizantemelor nr.3, bl.14, sc.C, et.4, ap.53
Hotararea nr. 343 - privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 329 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în Husi, strada Ion Minulescu nr.13, catre domnul Nenici Mihai si doamna Nenici Dorina
Hotararea nr. 344 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 345 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Largire carosabil strada de legatura dintre strada A.I.Cuza si strada Sf.Gheorghe (fata LIDL)” - (Anexa)
Hotararea nr. 346 - privind actualizarea Statutului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 347 - privind desemnarea reprezentantului Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Husi în Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. "PARCURI VERZI & URBAN TRANS" SRL HUSI
Hotararea nr. 348 - privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice si realizare proceduri selectie parteneri in vederea accesarii de finantari europene nerambursabile pentru proiectele cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui, realizata in cadrul proiectului “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui“ cod SMIS 114052
Hotararea nr. 349 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 279 din 25.09.2018 privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.A, parter, ap.1, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias