Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 Octombrie 2009

HOTARIREA Nr. 244 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2010 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Primariei Municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 245 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor de radioficare ce vor fi utilizate la Centrul de Radioficare Husi incepand cu data de 01.01.2010
HOTARIREA Nr. 246 - privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va utiliza incepand cu data de 01.01.2010 pentru persoanele fizice si juridice din municipiul Husi
HOTARIREA Nr. 247 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2010
HOTARIREA Nr. 248 - privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2010 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren
HOTARIREA Nr. 249 - privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2010
HOTARIREA Nr. 250 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2010 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Primariei Municipiului Husi aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere si in patrimoniul Casei de Cultura Husi
HOTARIREA Nr. 251 - privind aprobarea cuantumului taxei de concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2010
HOTARIREA Nr. 252 - privind aprobarea tarifelor la utilaje si a tarifelor utilizate in vederea prestarii serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2010
HOTARIREA Nr. 253 - privind aprobarea tarifelor utilizate in vederea prestarii serviciilor de amenajare, intretinere si infrumusetare spatii verzi incepand cu data de 01.01.2010
HOTARIREA Nr. 254 - privind stabilirea taxelor de pasunat pentru anul 2010
HOTARIREA Nr. 255 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Concesionare teren pentru construire balcon cu acces din exterior" situat in intravilanul municipiului Husi, strada Frunzelor nr.3, bl.PETAL, sc.A, parter, ap.10,judetul Vaslui, beneficiar Chicu Ene
HOTARIREA Nr. 256 - privind aprobarea lotizarii terenului in suprafata de 1195,67 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Barbu Lautaru, judetul Vaslui si atribuirea cu titlu gratuit conform Legii nr.15 /2003
HOTARIREA Nr. 257 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 295,67 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Barbu Lautaru, lot nr.4, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Alexa Catalin
HOTARIREA Nr. 258 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 806 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Garii, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 259 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 29,32 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Saca, langa Gradinita nr.7
HOTARIREA Nr. 260 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 21,00 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Alexandru Giugaru, lot nr.1
HOTARIREA Nr. 261 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 21,00 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Alexandru Giugaru, lot nr.2
HOTARIREA Nr. 262 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate al imobilului - teren si constructii - situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.21, de pe numele Alexa Culai pe numele Chiriac Larisa Mihaela
HOTARIREA Nr. 263 - privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 264 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 38 din 28 august 2008 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie, infiintate in unitatile de invatamant de stat preuniversitar din municipiul Husi
HOTARIREA Nr. 265 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.39 din 28 august 2008 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de stat din municipiul Husi
HOTARIREA Nr. 266 - privind aprobarea amplasarii pe domeniu public al municipiului Husi a unui numar de 31 de platforme pentru containere deseuri menajere si pentru colectare selectiva in cadrul Proiectului "Sistem Integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui"
HOTARIREA Nr. 267 - privind prelungirea perioadei de angajare unui numar de 25 de persoane in cadrul Programului de ocupare temporara a fortei de munca