Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 Septembrie 2011

HOTARAREA Nr. 192- privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna septembrie 2011
HOTARAREA Nr. 193- privind aprobarea Proiectului "Actiuni de marketing si publicitate pentru promovarea produselor turistice specifice zonei Husi,judetul Vaslui" si a cheltuielilor legate de proiect - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 194- privind rectificarea bugetului local etapa septembrie 2011 - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 195- privind aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 196- privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 197- privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 198- privind inlocuirea unui membru in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi
HOTARAREA Nr. 199- privind aprobarea proiectului de management al domnului GAINA SERGIU in calitate de manager al Casei de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 200- privind organizarea evaluarii finale a managementului la Biblioteca Municipala "Mihai Ralea" Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 201- privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in comisia de evaluare si de solutionare a contestatiilor la evaluarea managementului Bibliotecii Municipale "Mihai Ralea" Husi
HOTARAREA Nr. 202- privind emiterea unui aviz de principiu pentru desfasurarea in perioada 2011 -2013 la Colegiul National "Cuza - Voda" Husi a cursurilor de formare in cadrul proiectului "Formarea continua a profesorilor de Limba Romana in societatea cunoasterii"
HOTARAREA Nr. 203- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Salon de infrumusetare", municipiul Husi, strada Meleti Istrati, langa Centrala Termica, judetul Vaslui
HOTARAREA Nr. 204- privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 15,68 mp pentru extinderea spatiului comercial, situat in intravilanul municipiului Husi, strada 1 Decembrie, vis-a-vis de intrarea la Spital, judetul Vaslui - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 205- privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 86,90 mp, pentru amenajare atelier de intretinere si reparat aparatura fitness, situat in Husi, strada Ion Alexandru Anghelus nr.14, aflat in administrarea Consiliului Local al Municipiului Husi - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 206- privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 21 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, in strada Alexandru Giugaru, langa cladirea internat a Colegiului Agricol"Dimitrie Cantemir", lot nr.1, cu nr.cad.71005, judetul Vaslui, catre Dodoi Mariana
HOTARAREA Nr. 207- privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 7 loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in municipiul Husi, zona Dric , nr.2, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 208- privind retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, in intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric, judetul Vaslui, domnului Pascanu Andrei
HOTARAREA Nr. 209- privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, in zona Cartierului Dric, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Nechita Stefan
HOTARAREA Nr. 210- privind trecerea unor constructii din domeniul public al municipiului Husi in domeniul privat al acestuia in vederea scoaterii din functiune si demolarii acestora
HOTARAREA Nr. 211- privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexe)