Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 30 August 2012

HOTARAREA Nr. 39 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliul Etic al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi
HOTARAREA Nr. 40 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie, infiintate in unitatile de invatamant de stat preuniversitar din municipiul Husi
HOTARAREA Nr. 41 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Husi
HOTARAREA Nr. 42 - privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in Husi, strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.A, parter, ap.4, catre actualul chirias
HOTARAREA Nr. 43 - privind aprobarea schimbarii denumirii de Drum Gh.Alexandrescu in strada Pictor Viorel Husi si atribuirea denumirilor de Grigore Vieru si Husi - Poganesti, strazilor nou infiintate datorita extinderii intravilanului municipiului Husi, judetul Vaslui
HOTARAREA Nr. 44 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Barbu Lautaru, lot nr.7, judetul Vaslui, doamnei Mardari Diana - Adelina
HOTARAREA Nr. 45 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata in 2008, situate in intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric, judetul Vaslui - Anexa
HOTARAREA Nr. 46 - privind emiterea avizului de principiu in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 33 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Alexandru Ioan Cuza, in spatele blocului I.10
HOTARAREA Nr. 47 - privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - Anexa