Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 30 Ianuarie 2013

HOTARAREA Nr. 15 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului Boeru Sergiu
HOTARAREA Nr. 16 - privind modificarea Comisiei de analizare a solicitarilor depuse si intocmire a listelor nominale cu solicitantii declarati eligibili si neeligibili, pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala
HOTARAREA Nr. 17 - privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2013 - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 18 - privind avizul de principiu pentru incheierea unui acord de parteneriat intre Consiliul Local al Municipiului Husi si Consiliul Judetean Vaslui
HOTARAREA Nr. 19 - privind emiterea avizului de principiu in vederea inchirierii prin licitatie publica a spatiului situat in intravilanul municipiului Husi, Piata Victoriei, la etajul Noii Hale Agroalimentare
HOTARAREA Nr. 20 - privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala pentru anul 2013
HOTARAREA Nr. 21 - privind aprobarea criteriilor si punctajului pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de repartizare a locuintelor cu chirie din fondul locativ de stat precum si a listei cu actele necesare pentru solicitarea unei locuinte, in baza prevederilor Hotararii de Guvern nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice de punere in aplicare a Legii locuintei nr.114/1996, cu modificarile si completarile ulterioare