Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 30 Iulie 2015

Hotararea nr. 138 - privind aprobarea executiei bugetului local si  bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii si bugetului fondurilor externe nerambursabile  incheiata la data de  30.06.2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 139 - privind numirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Husi
Hotararea nr. 140 - privind aprobarea incetarii contractului de management la Casa de Cultura “Alexandru Giugaru“ Husi si desemnarea managerului interimar
Hotararea nr. 141 - privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte - (Anexa)
Hotararea nr. 142 - privind modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Husi, sectiunea I „Bunuri Imobile” - (Anexa)
Hotararea nr. 143 - privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Husi, cu bunuri aferente Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare menajera. - (Anexa)
Hotararea nr. 144 - privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa) 
Hotararea nr. 145 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri in suprafata totala de 3 mp, in vederea amplasarii unor panouri publicitare in municipiul Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 146 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu comercial apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situat in Piata Victoriei, noua Hala Agroalimentara - (Anexa) 
Hotararea nr. 147 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu comercial apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situat in Piata Victoriei, Hala Agroalimentara, cladirea veche - (Anexa)
Hotararea nr. 148 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 2 loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in zona Dric nr.2, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte - (Anexa)
Hotararea nr. 149 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, situat in intravilanul municipiului Husi,strada Barbu Lautaru, lot nr.5, judetul Vaslui, domnului Chiriac Viorel
Hotararea nr. 150 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, situate in intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 151 - privind completarea Hotararii Consiliului Local nr.87 din 26.03.2015 pentru aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala pentru anul 2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 152 - privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren de 175 mp, situata in municipiul Husi, strada Piata Victoriei, nr.11, in urma instrainarii constructiei cu destinatia de spatii comerciale
Hotararea nr. 153 - privind preluarea Contractului de inchiriere nr.2862 din 30.01.2014 pentru terenul situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare, bloc UMPS, pe care este construit un spatiu comercial
Hotararea nr. 154 - privind preluarea Contractului de inchiriere nr.1077 din 01.01.2012 pentru terenul situat in municipiul Husi,strada Scolii, in spatele blocului 29, in suprafata de 20,64 mp
Hotararea nr. 155 - privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.15011 din 16.06.2010, incheiat cu C.M.I. Dr.Liteanu Clementina Gratiela - (Anexa)
Hotararea nr. 156 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea aprobarii vanzarii unui teren in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada Ieremia Movila, nr.8, catre domnul Cosnita Ioan
Hotararea nr. 157 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii bunului proprietate publica „Baie Populara”, apartinand domeniului public al municipiului Husi,situat in strada Cpt.N.N.Cisman nr.22, in vederea infiintarii unui centru social de urgenta
Hotararea nr. 158 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 19 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Stefan cel Mare nr.12, judetul Vaslui
Hotararea nr. 159 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, Aleea Mihail Kogalniceanu, nr.2, bl.10, sc.B, parter, ap.3, catre actualul chirias
Hotararea nr. 160 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al apartamentului situat in municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti nr.9A, bl.ANL.2, sc.B, et.1, ap.8, de pe numele Pascal Cristi pe numele Panaite Oana Adriana