Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 30 Iunie 2015

Hotararea nr. 114 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna iunie 2015
Hotararea nr. 115 - privind emiterea avizului de principiu in vederea atribuirii denumirii unei strazi nou infiintate datorita extinderii intravilanului municipiului Husi,judetul Vaslui
Hotararea nr. 116 - privind aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul Husi si Agentia pentru Agenda Digitala a României - (Anexa)
Hotararea nr. 117 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului -Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 118 -privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Bibliotecii Municipale “Mihai Ralea” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 119 - privind aprobarea unor investii si reparatii la unele mijloace fixe concesionate de catre SC “ECOSALUBRIZARE PREST” SRL HUSI - (Anexa)
Hotararea nr. 120 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la SC “ECOSALUBRIZARE PREST” SRL HUSI
Hotararea nr. 121 - privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.07.2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 122 - privind constituirea Grupului de Initiativa Locala, a Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor si aprobarea Planului Local de Actiuni Privind Incluziunea Minoritatilor Rome din Municipiul Husi pe perioada 2015-2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 123 - privind aprobarea proiectului ASIGURAREA UNUI PROCES EDUCATIONAL COMPETITIV PRIN CREARE CAMPUS COLEGIUL NATIONAL «CUZA VODA» HUSI, Axa prioritara 3 – Îmbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua si a cheltuielilor legate de proiect - (Anexa)