Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 30 Mai 2024

HOTĂRÂREA NR.230 - privind aprobarea asocierii S.C.Delgaz Grid S.A. cu UAT Husi, in vederea realizarii lucrarilor de extindere a retelelor electrice pe strazile: Alecu Beldiman, Ciprian Porumbescu, Corneliu Adamesteanu, Gheorghe Melinte, Ioan Neamtu - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 231 - privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere ,descărcarea de gestiune la 31.12.2023, indicatorilor economico – financiari si nefinanciari realizati an 2023, indicatorilor cheie de performantã realizati an 2023 la S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L Huși - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 232 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 221 din 28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a transportului in regim de taxi si in regim de inchiriere in Municipiul Husi si a documentelor conexe la Regulament
HOTĂRÂREA NR.233 - privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre contribuabilii - persoane fizice din Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati economice (persoane fizice autorizate – asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati economice) - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 234 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi - (Anexa)