Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 30 Martie 2009

HOTARAREA Nr. 63 -privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 64 -privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al municipiului Husi atestat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.1361/2001
HOTARAREA Nr. 65 -privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului situat in strada 1 Decembrie nr.17, din municipiul Husi, din Policlinica in Centru Consultativ pentru cetatenii municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 66 -privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii "Modernizare spatii publice urbane in Municipiul Husi", pentru care se urmareste obtinerea unei finantari nerambursabile din fondurile alocate Axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere", Domeniul de interventie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbana", Sub-domeniul: Centre urbane din Programul Operational Regional 2007 - 2013
HOTARAREA Nr. 67 -privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii "Creare parc nou in municipiul Husi", pentru care se urmareste obtinerea unei finantari nerambursabile din fondurile alocate Axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere", Domeniul de interventie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbana", Sub-domeniul: Centre urbane din Programul Operational Regional 2007-2013
HOTARAREA Nr. 68 -privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sistem de supraveghere video in municipiul Husi", pentru care se urmareste obtinerea unei finantari nerambursabile din fondurile alocate Axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere", Domeniul de interventie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbana", Sub-domeniul: Centre urbane din Programul Operational Regional 2007-2013
HOTARAREA Nr. 69 -privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Crearea unui Centru Consultativ pentru cetatenii municipiului Husi", pentru care se urmareste obtinerea unei finantari nerambursabile din fondurile alocate Axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere", Domeniul de interventie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbana", Sub-domeniul: Centre urbane din Programul Operational Regional 2007-2013
HOTARAREA Nr. 70 -privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a Municipiului Husi ce va fi depus spre finantare in cadrul Axei prioritare 1-Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1. -Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Centre urbane din Programul Operational Regional 2007-2013
HOTARAREA Nr. 71 -privind aprobarea bugetului local pe anul 2009 - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 72 -privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local pe anul 2009 - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 73 -privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 74 -privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Extindere spatiu comercial", municipiul Husi, strada Piata Victoriei nr.3, bl.B.2, sc.A, parter, judetul Vaslui, beneficiar SC PLAR SRL HUSI
HOTARAREA Nr. 75 -privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 1,10 mp, apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea extinderii spatiului commercial, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Piata Victoriei nr.3, bl.B.2, sc.A, parter, judetul Vaslui, beneficiar SC PLAR SRL HUSI
HOTARAREA Nr. 76 -privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Modernizare si extindere cabinet tehnico-dentar", situat in intravilanul municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.16, bl.12, sc.B, parter, judetul Vaslui, beneficiar Cabinet tehnico-dentar "Statulat Luigi"
HOTARAREA Nr. 77 -privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 0,70 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea modernizarii si extinderii cabinetului tehnico-dentar, situat in intravilanul municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.16, bl.12, sc.B, parter, ap.4, judetul Vaslui, beneficiar Cabinet tehnico-dentar "Statulat Luigi"
HOTARAREA Nr. 78 -privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Acces incinta", situat in intravilanul municipiului Husi, strada Calea Basarabiei, langa proprietatea SC "Interonytrans" SRL Husi, judetul Vaslui, beneficiar SC "Interonytrans" SRL Husi
HOTARAREA Nr. 79 -privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 64,20 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea realizarii a doua accese incinta, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Calea Basarabiei, langa proprietatea SC "Interonytrans" SRL Husi, judetul Vaslui, beneficiar SC "Interonytrans" SRL Husi
HOTARAREA Nr. 80 -pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1, 2, 3 si 4 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.87 din 31 octombrie 2002, privind aprobarea incadrarii terenurilor din intravilanul municipiului Husi in patru zone - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 81 -privind aprobarea atribuirii cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, in Cartierul Dric 1, lot nr.83, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata in 2008, domnului Branici Mihai
HOTARAREA Nr. 82 -privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii terenului situat in municipiul Husi, str. Calea Basarabiei nr. 4, proprietatea municipiului Husi, aflat in domeniul privat al municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 83 -privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 204 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, strada M.Ralea nr.17
HOTARAREA Nr. 84 -privind emiterea unui aviz de principiu nefavorabil in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 57 mp, in vederea construirii unei anexe (camara) la apartamentul 60, sc.E, bl.23, din str.Meleti Istrati, municipiul Husi, judetul Vaslui, beneficiar Bursuc Grigore
HOTARAREA Nr. 85 -privind emiterea unui aviz de principiu in vederea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de cca 35 mp, in vederea construirii unui chiosc pentru prezentarea de monumente si accesorii funerare, situat in intravilanul municipiului Husi, in vecinatatea Cimitirului Municipal "Sf.Toma" Husi,judetul Vaslui
HOTARAREA Nr. 86 -privind modificarea tarifului de calatorie la transportul public local de calatori in municipiul Husi
HOTARAREA Nr. 87 -privind aprobarea proiectului "Regenerarea municipiului Husi, prin modernizarea spatiilor publice urbane" ce va fi depus spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1-Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1.- Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Centre urbane, precum si a cheltuielilor legate de acesta
HOTARAREA Nr. 88 -privind aprobarea proiectului "Creare parc nou in municipiul Husi" ce va fi depus spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1-Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1.- Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Centre urbane, precum si a cheltuielilor legate de acesta
HOTARAREA Nr. 89 -privind aprobarea proiectului "Cresterea nivelului de securitate sociala in municipiul Husi prin implementarea unui sistem de supraveghere video" ce va fi depus spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1.- Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Centre urbane, precum si a cheltuielilor legate de acesta
HOTARAREA Nr. 90 - privind aprobarea proiectului "Crearea unui Centru Consultativ pentru cetatenii municipiului Husi" ce va fi depus spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1-Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1.- Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Centre urbane, precum si a cheltuielilor legate de acesta