Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Articole recente

Vremea

Weather Icon

Hotarari 30 Septembrie 2008

HOTARIREA Nr.51 -Privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in Husi, Bd.1 Mai, bl.20,sc.D,et.4,ap.12, catre actualul chirias
HOTARIREA Nr.52 -Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 7,56 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi , str.1 Decembrie, in spatele blocului 12
HOTARIREA Nr.53 -Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata de 1,56 mp, cu destinatia de birou de copiat acte, apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea Consiliului Local al municipiului Husi, situat in sediul Primariei municipiului Husi, la demisol, str.1 Decembrie nr.9
HOTARIREA Nr.54 -Privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 101,25 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea extinderii parcarii autoturisme, strada Calea Basarabiei, beneficiar SC "Tehnoutilaj" SRL Husi
HOTARIREA Nr.55 -Privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 27,00 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada M.Kogalniceanu, langa Scoala de Arte si Meserii
HOTARIREA Nr.56 -Privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 111,50 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Calea Basarabiei, intre fosta Autobaza si drumul de acces la cimitir
HOTARIREA Nr.57 -Privind emiterea unui aviz de principiu in vederea atribuirii in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 1000 mp, in vederea construirii unei gradinite, situat in intravilanul municipiului Husi, "Cartier Dric.2 Husi", judetul Vaslui, beneficiar Episcopia Romano-Catolica Iasi - Parohia "Sf.Anton" Husi
HOTARIREA Nr.58 -Privind emiterea avizului Consiliului Local al municipiului Husi privind subinchirierea spatiului situat in Husi, Piata Victoriei, Hala Agroalimentara, in suprafata de 21,66 mp, inchiriat de SC Goscomloc SA Husi, conform contractului de inchiriere nr.12002 din 18.04.2007, de catre SC "Podgoria" Husi
HOTARIREA Nr.59 -Privind emiterea unui acord in vederea efectuarii unor modernizari la spatiul inchiriat de SC FLANDRA GRUP SRL HUSI, situat in Husi, Piata Victoriei, Hala Agroalimentara, Spatiul nr.25, inchiriat de societate conform contractului de inchiriere nr.11180 din 10.04.2008
HOTARIREA Nr.60 -Privind respingerea PUD - "Construire balcon", situat in intravilanul municipiului Husi, strada Eroilor nr.6, bl.12,sc.C,parter,ap.28,judetul Vaslui, beneficiari Novac Viorel si Novac Alina Mariana
HOTARIREA Nr.61 -Privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public de Salubrizare Husi