Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 30 Septembrie 2009

HOTARIREA Nr. 202 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna septembrie 2009
HOTARIREA Nr. 203 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ursu Andrei, membru PD-L
HOTARIREA Nr. 204 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.7 din 3.07.2008 privind alegerea Comisiilor de specialitate
HOTARIREA Nr. 205 - privind deschiderea unui cont curent in lei la B.C.R. Filiala Husi, in vederea derularii contractului de credit nr.DM. 39/ 28.07.2009 incheiat in suma de 12000 mii lei
HOTARIREA Nr. 206 - privind imputernicirea persoanelor care sa semneze documentele aferente operatiunilor bancare ce se vor derula prin contul curent deschis la BCR Husi, urmare crediului contractat in suma de 12.000 mii lei
HOTARIREA Nr. 207 - privind alocarea sumei de 600.000 lei reprezentand contributia Consiliului Local al municipiului Husi la finantarea programului "Termoficare 2006-2015 caldura si confort aferent anului 2009"
HOTARIREA Nr. 208 - privind aprobarea componentei patrimoniului Casei de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi
HOTARIREA Nr. 209 - privind aprobarea componentei patrimoniului Bibliotecii Municipale "Mihai Ralea" Husi
HOTARIREA Nr. 210 - privind aprobarea tarifelor utilizate in vederea prestarii serviciilor de amenajare, intretinere si infrumusetare spatii verzi incepand cu data de 01.09.2009
HOTARIREA Nr. 211 - privind rectificarea bugetului local etapa septembrie 2009 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 212 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local pe anul 2009 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 213 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 214 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Cresei municipiului Husi,judetul Vaslui - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 215 - privind aprobarea pretului de vanzare a apartamentului situat in municipiului Husi, strada Eroilor nr.7, bl.15, sc.C, et.4, ap.18, in vederea vanzarii catre actualul chirias
HOTARIREA Nr. 216 - privind atribuirea in folosinta gratuita a 303 loturi in zona cartierului "Dric" tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, conform Legii nr.15/2003, republicata, modificata si completata
HOTARIREA Nr. 217 - privind aprobarea listei tinerilor carora li se vor atribui in folosinta gratuita cate un lot de teren, in Cartierul "Dric' pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr.15/2003, republicata, modificata si completata - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 218 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui numar de 20 loturi de teren, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflate in proprietatea municipiului Husi, pentru construirea de locuinte
HOTARIREA Nr. 219 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unei suprafete de teren de 83 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, strada Ioan Voda cel Viteaz nr.26
HOTARIREA Nr. 220 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unei suprafete de teren de 991,34 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, strada Obor nr.5
HOTARIREA Nr. 221 - privind retragerea concesiunii terenurilor situate in intravilanul municipiului Husi, Cartier Recea, concesionarilor Tongaru Viorel si Romaneanu Gabi
HOTARIREA Nr. 222 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii a patru loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflate in proprietatea municipiului Husi, situate in Cartier Recea
HOTARIREA Nr. 223 - privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 39 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Stefan cel Mare nr.29, bl.6, sc.A,judetul Vaslui, catre SC "PROFARM COMP" SRL HUSI
HOTARIREA Nr. 224 - privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 4212,53 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Obor nr.5.A ,judetul Vaslui, catre Dacu Teodor si Angela
HOTARIREA Nr. 225 - privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 171 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Ana Ipatescu nr.36, judetul Vaslui, domnului Irimia Marcel
HOTARIREA Nr. 226 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 227 - privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 228 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 116 din 18.05.2009 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Constructie noua Piata Agroalimentara din municipiul Husi "
HOTARIREA Nr. 229 - privind aprobarea participarii Consiliului Local al municipiului Husi, alaturi de Asociatia Administratiilor Publice din Republica Moldova si O.N.G. United Europe Foundation din Romania la Proiectul "ADMINnet" in cadrul Programului Operational Romania si Ucraina-Moldova 2007-2013
HOTARIREA Nr. 230 - privind aprobarea participarii Consiliului Local al municipiului Husi ca partener de proiect al Primariei Hancesti, Republica Moldova, la Programul Operational Romania si Ucraina Moldova 2007-2013
HOTARIREA Nr. 231 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 232 - privind asocierea municipiului Husi cu judetul Vaslui si unitatile administrativ-teritoriale din acest judet in vederea constituirii Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui pentru serviciul de salubrizare, in vederea dezvoltarii sistemului integrat de management al deseurilor solide si extinderea infrastructurii in judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 233 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Concesionare teren in vederea construirii unui sediu birou", situat in intravilanul municipiului Husi, strada Meleti Istrati, nr.4.A, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 234 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 20,00 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea construirii unui sediu birou, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Meleti Istrati, nr.4.A, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 235 - privind aprobarea preluarii unor bunuri de la S.C. GOSCOMLOC S.A. Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 236 - privind aprobarea componentei patrimoniului Serviciului public pentru administrarea,amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi din municipiul Husi - (Anexe)