Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 31 Ianuarie 2018

Hotararea nr. 05 - privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Nacu Mihaela
Hotararea nr. 06 - privind modificarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 07 - privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi insusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.21 din 12.04.2001 - (Anexa)
Hotararea nr. 08 - privind aprobarea listelor de repartizare a locuintelor pentru tineri, in regim de inchirere tip A.N.L, intocmite in baza listei de prioritate pentru acordarea locuintei A.N.L., aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 126/18.12.2016  - (Anexa)
Hotararea nr. 09 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala - (Anexa)
Hotararea nr. 10 - privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala pentru anul 2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 11 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 136 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Dacia nr.30.A, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 12 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 8,74 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi, strada G-ral Teleman - (Anexa)
Hotararea nr. 13 - privind modificarea contractului de concesiune nr. 23546 din 06.11.2012 incheiat cu domnul Tautu Adrian - Iulian
Hotararea nr. 14 - privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.A, et.1, ap.8 ,aflat in proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias - (Anexa)
Hotararea nr. 15 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 240 din 31.10.2017 privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, strada Piata Victoriei nr.9, bl.18, sc.D, et.4, ap.11, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 16 - privind emiterea unui aviz de de principiu in vederea vanzarii directe a terenului in suprafata de 301 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, strada Ieremia Movila nr.50, catre domnul Salavastru Ciprian - (Anexa)
Hotararea nr. 17 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in strada Schit bl.H.2, sc.D, ap.49, catre actualul chirias
Hotararea nr. 18 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5, sc.A, ap.1, catre actualul chirias
Hotararea nr. 19 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Husi, strada Scolii nr.19, bl.31, sc.C, et.III, ap.42, judetul Vaslui, de pe numele Nicolau Paraschiva pe numele Dimitriu Danut
Hotararea nr. 20 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 21 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 22 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 23 - pentru mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Husi in anul scolar 2018-2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 24 - privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Husi pentru semestrul II an scolar 2017-2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 25 - privind stabilirea numarului de veterani si vaduve de razboi, persoane cu handicap si asistenti personali ai acestora care au dreptul de a calatori gratuit pe mijloacele de transport in comun, pe raza municipiului Husi
Hotararea nr. 26 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 27 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul CRESEI MUNICIPIULUI HUSI - (Anexa)
Hotararea nr. 28 - privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. PARCURI VERZI S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.02.2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 29 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C. PARCURI VERZI SRL HUSI pentru anul 2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 30 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 31 - privind aprobarea, pentru anul 2018, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului nr.427/2001
Hotararea nr. 32 - privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 33 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Comunitara „Totul pentru Viata” cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr. 12, in anul financiar 2018
Hotararea nr. 34 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi in anul financiar 2018
Hotararea nr. 35 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr.Vicenzo Morinello in anul financiar 2018
Hotararea nr. 36 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, in anul financiar 2018
Hotararea nr. 37 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi, str.Melchisedec nr.4, in anul financiar 2018