Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 31 Iulie 2018

Hotararea nr. 219 - privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti nr.9B, bl.ANL.3, sc.B, et.2, ap.12 si Soseaua Husi-Iasi nr.82.A, bl.ANL.1, sc.B, et.1, ap.5, solicitat de titularii contractelor de inchiriere Bucata Vasile si Pagu Diana
Hotararea nr. 220 - privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti nr.9B, bl.ANL.3, sc.C, et.2, ap.9 si Soseaua Husi-Iasi nr.82.A, bl.ANL.2, sc.A, parter, ap.3, solicitat de titularii contractelor de inchiriere Cocuz Adrian si Giurgea Petronela
Hotararea nr. 221 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.195 din 28.06.2018 privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte. - (Anexa)
Hotararea nr. 222 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.215 din 28.06.2018
Hotararea nr. 223 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi. - (Anexa)
Hotararea nr. 224 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi. - (Anexa)
Hotararea nr. 225 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul BIBLIOTECII MUNICIPALE “MIHAI RALEA” HUSI. - (Anexa)
Hotararea nr. 226 - privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepând cu data de 01.08.2018. - (Anexa)
Hotararea nr. 227 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.06.2018. - (Anexa)
Hotararea nr. 228 - privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre contribuabilii - persoane fizice din Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati economice (persoane fizice autorizate – asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati economice). - (Anexa)
Hotararea nr. 229 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.80 din 07.03.2018 privind acordul de achizitii de bunuri si lucrari de alimentare cu apa si de canalizare finantate din fondul de dezvoltare aferenta anului 2017 al operatorului de apa si canal SC “AQUAVAS” SA VASLUI – sucursala Husi. - (Anexa)
Hotararea nr. 230 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Reparatii punti strada Arion si strada Vîlciu Veteranu din municipiul Husi". - (Anexa)
Hotararea nr. 231 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie «Realizare instalatie de incalzire centrala Scoala Gimnaziala "Ion Creanga" Husi (fosta Scoala generala nr.2 Husi), Corp Cladire strada Stefan cel Mare din municipiul Husi». - (Anexa)
Hotararea nr. 232 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul "Executie lucrari de utilitati si sistematizare verticala locuinte ANL municipiul Husi". - (Anexa)