Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 31 Octombrie 2013

Hotararea nr. 168 - privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi
Hotararea nr. 169 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 14 mp, apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situat in Piata Victoriei
Hotararea nr. 170 - privind emiterea avizului de principiu in vederea atribuirii de denumiri strazilor nou infiintate datorita extinderii Cartierului Dric.3 si a intravilanului municipiului Husi, judetul Vaslui
Hotararea nr. 171 -privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, strada Eroilor nr.1, bl.6, sc.B, et.4, ap.38, catre actualul chirias
Hotararea nr. 172 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti nr.5, Caminul nr.1, sc.A, ap.2, catre actualul chirias
Hotararea nr. 173 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 38,60 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada General Teleman nr.5 - (Anexa)
Hotararea nr. 174 - privind aprobarea Programului de pregatire, deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Husi pentru perioada 15 noiembrie 2013 -15 martie 2014 si a Programului cu principalele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor negative ale situatiilor de urgenta specifice sezonului rece pentru perioada 15 noiembrie 2013 - 15 martie 2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 175 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi
Hotararea nr. 176 - pentru emiterea unui aviz privind schimbarea denumirii Scolii Profesionale Speciale "Sfanta Ecaterina" Husi in Liceul tehnologic special "Sfanta Ecaterina" Husi, incepand cu anul scolar 2013-2014
Hotararea nr. 177 - alocarea sumei de 23.498,00 lei pentru intocmirea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Renovarea si redarea in folosinta a cinematografului "Dacia" din municipiul Husi"
Hotararea nr. 178 - privind transferul sumei de 9000 lei din Capitolul 4.1-Constructii si instalatii, in Capitolul 3.6 - Asistenta tehnica - diriginte de santier, in cadrul obiectivului de investitie "Reabilitarea strazii Bariera Pascal din municipiul Husi,judetul Vaslui"
Hotararea nr. 179 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.160 din 26.09.2013 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Lucrari de punere in functiune a statiilor de pompare ape uzate in municipiul Husi"
Hotararea nr. 180 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 133,20 mii lei reprezentand cote defalcate din impozitul pe venit,venituri proprii buget local si subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finatate FEN postaderare  - (Anexa)
Hotararea nr. 181 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
Hotararea nr. 182 - privind aprobarea scutirii la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre contribuabilii - persoane fizice si juridice din Municipiul Husi
Hotararea nr. 183 - privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului creditelor interne incheiate la data de 30.09.2013 - (Anexa)