Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Hotarari luna Februarie 2024

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
10729.02.2024privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal”Dimitrie Castroian” Husi SAPL, Spital Husi, pers.nom, +comp.din reg.ev.HCL
10629.02.2024privind alocarea sumei de 33.835,78 lei cu TVA, necesara pentru realizarea unui numar de 11 bransamente de apa potabile, necesare pentru alimentarea instalatiilor de irigat, care vor fi amplasate pe spatiile verzi apartinand domeniului public al municipiului Husi, de pe strada Calea Basarabiei si strada General Teleman nr.1 (in fata fostei Raiffeisen Bank Romania) din municipiul Husi, judetul VasluiServiciul Tehnic+ comp.din reg.ev.HCL
10529.02.2024privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari si nefinanciari si a componentei variabile ai administratorului S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS S.R.L. HUSI pe durata contractului de mandatSC.Parcuri Verzi&Urban Trans Srl.+ comp.din reg.ev.HCL
10429.02.2024privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate pentru proiectul reabilitare / modernizare cladire biblioteca Colegiului National Cuza Voda Husi , proiect care se va accesa pentru finantare in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027Serviciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
10329.02.2024privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate pentru proiectul eficientizarea energetica / modernizare Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu Husi , proiect a carui finantare se va accesa in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027Serviciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
10229.02.2024privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate pentru proiectul eficientizarea energetica / modernizare Liceul Tehnologic Ioan Corivan Husi, proiect a carui finantare se va accesa in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027Serviciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
10129.02.2024privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate pentru proiectul reabilitarea/modernizarea Gradinitei nr.7 Husi, in vederea accesarii finantarii acestuia in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027Serviciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
10029.02.2024privind aprobarea Proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii intitulat “Renovare energetică moderată a clădirii Corp C1 din strada A.I. Cuza care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși” în vederea implementării proiectului nr.C5-B2.1.a-1755 accesat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 - Valul RenovăriiServiciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
9929.02.2024privind aprobarea Proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii intitulat “Renovare energetică moderată a clădirii Creşa municipală Huşi” în vederea implementării proiectului nr. C5-B2.1.a-1580 accesat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 - Valul RenovăriiServiciul Managementul Proiectelor Europene+ comp.din reg.ev.HCL
9829.02.2024privind aprobarea procedurii de subventionare in anul 2024, de la bugetul local al municipiului Husi, in baza Legii nr.34/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, a asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala pe raza municipiului HusiDirectia de Asistenta Sociala Husi+ comp.din reg.ev.HCL
9729.02.2024privind aprobarea constituirii si a componentei Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor , fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania , acreditate ca furnizori de servicii sociale, care pot primi subventii de la bugetul local in baza Legii nr.34/1998,in completarea resurselor propriiDirectia de Asistenta Sociala Husi+ comp.din reg.ev.HCL
9629.02.2024privind aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii ajutorului de incluziune conform Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, pentru anul 2024Directia de Asistenta Sociala Husi+ comp.din reg.ev.HCL
9529.02.2024privind aprobarea Planului anual de actiune pentru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului local al municipiului Husi pentru anul 2024Directia de Asistenta Sociala Husi+ comp.din reg.ev.HCL
9429.02.2024privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării activităţii managerului Spitalului municipal “Dimitrie Castroian” HusiSAPL + comp.din reg.ev.HCL
9329.02.2024privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
SAPL+ comp.din reg.ev.HCL
9229.02.2024privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.526 din 21.12.2023, privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare, nr.16, bl.L5, sc.B, parter, ap.2, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre domnul Mocanu Neculai, actualul chiriasDirectia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
9129.02.2024pentru aprobarea completarii Hotărârii Consiliului Local al munipiului Huși nr.102 din 23.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor de tip ANL aflate in raza teritoriala a UAT Municipiul Husi, jud.Vaslui, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
9029.02.2024privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, str.1 Decembrie, nr.37, bl.8, sc.A, et.3, ap.13, aflat in proprietatea municipiului Huși, către Mocanu Relu, actualul chiriaş Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
8929.02.2024privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023 , modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Bahnari Cristina , titular al contractului de inchiriere nr.2444 din 26.01.2007Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
8829.02.2024privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023 , modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Cerchez Corneliu Daniel , titular al contractului de inchiriere nr.20534 din 29.07.2014Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
8729.02.2024privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului - garsoniera aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. 1 Decembrie, nr.47, bl.Recon, sc.A, et.3, ap.50, către actualul chiriaș, doamna Ane LenutaDirectia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
8629.02.2024privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului - apartament aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. Stefan cel Mare, nr.16, bl.L5, sc.B, et.3, ap.12, către actualul chiriaș, doamna Măran IrinaDirectia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
8529.02.2024privind aprobarea inchirierii catre crescatorii de animale din municipiul Husi, a unor suprafete de pajisti, proprietatea privata a UAT Husi, judetul VasluiSAPL + comp.din reg.ev.HCL
8429.02.2024privind aprobarea preluarii contractului de concesiune nr.11249 din 25.04.2003, a terenului in suprafata de 33 mp, apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situate pe str. Piata Victoriei, nr.11 Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
8329.02.2024privind aprobarea alipirii imobilului- teren cu nr. cadastral 79453, in suprafata de 305 mp cu imobilul-teren cu nr.cadastral 79454, in suprafata de 304 mp, terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in Cartier Dric 3Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
8229.02.2024privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80273 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 2Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
8129.02.2024privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 79888 în 3 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
8029.02.2024privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de teren de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat in proprietatea Municipiului Huşi, strada Octavian Cotescu, nr.1, Cartier Dric 3Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
7929.02.2024privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 6 (sase) loturi de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflate în proprietatea municipiului Huşi Directia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
7829.02.2024privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului HușiDirectia Urbanism + comp.din reg.ev.HCL
7712.02.2024privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne pe anul 2024Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
7612.02.2024privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si estimat pentru anii 2025 - 2027 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri propriiDirectia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
7512.02.2024privind adoptarea bugetului local pe anul 2024 si estimat pentru anii 2025 – 2027Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
7412.02.2024privind includerea in bugetul local a sumei de 35.507,0 lei , reprezentand cotizația de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de municipiul Huși , județul Vaslui , pentru anul 2024Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
7312.02.2024privind constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Huşi în suma de 20,3 mii lei Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
7212.02.2024privind aprobarea repartizarii sumei de 55,0 mii lei din bugetul local al municipiului Husi in vederea sustinerii financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi pentru anul 2024Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
7112.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 2025 pentru obiectivul de investitii “Prelungire strada Dosoftei și legătura cu strada Dr. Corneliu Adameșteanu din Municipiul Huși, Județul Vaslui”Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
7012.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2024 - 2025 “Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui” Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
6912.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 2026 pentru obiectivul de investiti <>Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
6812.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2025 pentru obiectivul “Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși” finantat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
6712.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2023 – 2026 pentru obiectivul Proiect C5-B2.1.a-1580 intitulat „Renovare energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi” accesat in cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Componenta 5 -Valul Renovării, Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienţa energetică şi rezilienta în clădiri publice, Operaţiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si AdministratieiDirectia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
6612.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul “Proiect Construire locuinte pentru tineri in Municipiul Husi” finantat de MDLPA prin PNRR - Componenta 10 - Fond Local - COD C10-12-195 Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
6512.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1572 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10 Husi”accesat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta,apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,Componenta 5 – Valul Renovarii Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
6412.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1697 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii C1 aferenta corp C3 din strada Stefan cel Mare care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi” accesat in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul RenovariiDirectia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
6312.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1755 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii Corp C1 din strada A.I.Cuza care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi”, accesat in cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovarii, Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice,Operatiunea B2; Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si AdministratieiDirectia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
6212.02.2024privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect “BiblioHub Vaslui”Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
6112.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2023 – 2024 pentru obiectivul Proiect „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din municipiul Huși” cod F-PNRR-Dotari-2023-1191Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
6012.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482”Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
5912.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238”Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
5812.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta”Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
5712.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” – Cod SMIS 153167Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
5612.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 – 2024 pentru obiectivul „Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbaneDirectia Economica
5512.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2020-2024 pentru obiectivul “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 , Axa Prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 investiţiile în educaţie , şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare , obiectiv specific 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – cod SMIS 122165Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
5412.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2024 pentru obiectivul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila ” cod SMIS 123567” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane ,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
5312.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2024 pentru obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect , finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mariDirectia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
5212.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2025 pentru obiectivul de investitii «Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din Municipiul Huși, județul Vaslui››Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
5112.02.2024privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2024 - 2025 pentru obiectivul de investitii <>Directia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
5012.02.2024privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2024 - 2025 pentru obiectivul de investitii <> HusiDirectia Economica+ comp.din reg.ev.HCL
4912.02.2024privind aprobarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Casei de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi, precum si a Regulamentului de organizare si functionare al acesteiaSAPL, Casa de Cultura, Comp.Resurse Umane, Dir.Ec.
4812.02.2024privind darea în administrare a Cinematografului “Dacia “ Husi situat in municipiul Husi, strada General Teleman, nr.15 si nr.15.B, bl.19, parter, judetul Vaslui către Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi , de catre U.A.T. Municipiul Husi Directia Urbanism + + comp.din reg.ev.HCL
4712.02.2024privind preluarea de catre UAT Municipiul Husi de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului situat in municipiul Husi, strada General Teleman, nr.15 si nr.15.B, bl.19, parter, judetul Vaslui- Directia Urbanism+ comp.din reg.ev.HCL
4612.02.2024privind alocarea sumei de 728.090 lei fara TVA, necesara pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului “Baza sportiva tip 1, strada Ciprian Porumbescu nr.44, din municipiul Husi , judetul Vaslui”Serviciul Tehnic+ comp.din reg.ev.HCL
4512.02.2024privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obeictivul “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in municipiul Husi, judetul Vaslui”Serviciul Tehnic+ comp.din reg.ev.HCL
4412.02.2024privind alocarea sumei de 39.760,78 lei cu TVA, necesara pentru reparatii curente acoperis bloc ANL 3, sc.A, soseaua Husi-Stanilesti, din municipiul Husi, judetul Vaslui Serviciul Tehnic+ comp.din reg.ev.HCL
4312.02.2024privind alocarea sumei de 16.108,20 lei cu TVA, necesara pentru procurarea si montarea a 33 indicatoare rutiere “statie de autobuz” , in municipiul Husi, judetul VasluiServiciul Tehnic+ comp.din reg.ev.HCL
4212.02.2024privind alocarea sumei de 28.792,71 lei cu TVA, necesara pentru reparatii curente acoperis bloc ANL 1, sc.A, soseaua Husi-Stanilesti, din municipiul Husi, judetul VasluiServiciul Tehnic + comp.din reg.ev.HCL
4112.02.2024privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului HusDirectia de Asistenta Sociala Husi + comp.din reg.ev.HCL
4012.02.2024privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru o perioadă de 3 luni de zile , respectiv luna februarie 2024 , luna martie 2024, luna aprilie 2024SAPL , domnul Focia Alexandru