Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru hotarari luna Aprilie 2022

Numarul hotarariiData emiteriiContinutul pe scurt al documentuluiCompartimente care duc la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Husi
15328.04.2022privind desființarea Centrului de vaccinare înființat în spațiul din imobilul Sala de Sport, aparținând domeniului public al municipiului Huși,situat în strada Al.I.Cuza nr.12 Dir.Asist.Soc, Dir.Urb, Dir.Ec, DAPL,Birou Tehnic, DSP Vaslui, C.Prot.Civ , Sala de Sport Husi
15228.04.2022privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Huşi , județul VasluiDirectia Urbanism, Dir.Economica, Birou Tehnic, Comp.Ad.dom.public si privat
15128.04.2022privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu nr.cadastral 79587 în 2 loturi distincte , cu nr. cadastral 79657 în 2 loturi distincte, situate în Cartier Dric.3Directia Urbanism , Dir.Economica
15028.04.2022privind aprobarea dezmembrării imobilelor - terenuri cu nr.cadastral 78833 în 2 loturi distincte , cu nr.cadastral 79797 în 2 loturi distincte , situate in Cartier Dric.2 Directia Urbanism , Dir.Economica
14928.04.2022privind aprobarea schimbării unei locuințe ANL având ca beneficiar pe doamna Armanu Oana Corina Directia Urbanism , Dir.Economica
14828.04.2022privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huși , strada Ștefan cel Mare nr.16, bl.L.5,sc.B,et.3,ap.12 județul Vaslui, de pe numele Buraga Vasile pe numele Măran IrinaDirectia Urbanism , Dir.Economica
14728.04.2022privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada 14 Iulie nr.8, bl.28,sc.B,et.2,ap.11, către actualul chiriaș, doamna Nastas TudurițaDirectia Urbanism , Dir.Economica
14628.04.2022privind modificarea contractului de închiriere cu nr. 20382 din 16.08.2017 , încheiat cu SC LUCITAT INVEST SRL , pentru terenul în suprafață de 52,00 mp , situat în Huși, strada AL.I.Cuza nr.4.B, în fața bl.H.5,sc.B,parterDirectia Urbanism , Dir.Economica
14528.04.2022pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr. 354 din 25.11.2021 privind declararea unui teren situat în intravilanul municipiului Huși ca bun de uz și de interes public local D.A.P.L, Dir.Urbanism, Dir.Ec, Birou Agricol si Cadastru,Comp.adm.dom.public si privat
14428.04.2022privind aprobarea cuantumului tarifelor actualizate utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.05.2022 Directia Economica, dir.Urbanism, Birou Tehnic, Sc Ecosalubrizare Prest
14328.04.2022privind aprobarea Metodologiei de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte depuse in cadrul Programului local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor non-profit de interes local-domeniul sport pentru anul 2022, precum si a Ghidului Solicitantului pentru domeniul sport Di.APL, Dir.Ec., Dir.Urbanism,Birou Tehnic, Birou Proiecte Euro
14213.04.2022privind rectificarea bugetului local – etapa aprilie 2022Directia Economica, Dir.Urbanism, Birou Tehnic
14113.04.2022privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul “Reabilitarea reţelei de apă potabilă de pe strada Fdt.Dobrina din municipiul Huși,județul Vaslui “Directia Urbanism, Dir.Economica, Birou Tehnic