Vremea

Weather Icon

SMIS-12185 Centrul Consultativ

  • Plan integrat de dezvoltare urbana a municipiului Husi
  • Ministrul dezvoltarii regionale si turismului a semnat in data de 7 octombrie 2010, la Husi, contractele de finantare prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”.

    Proiectele sunt incluse in Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) ale municipiului Husi, si au o valoare totala de 61.610.389,41 lei.

    Prin implementarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana, administratia publica locala a municipiului Husi doreste sa obtina dezvoltarea economica si sociala durabila a municipiului primtr-o abordare integrata a problemelor care afecteaza zona urbana.

  • Crearea unui centru consultativ pentru cetatenii municipiului Husi – Detalii / Finalizare proiect