Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

ANUNT – dezbatere publica impozite si taxe locale anul 2024

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizionala în administraţia publica, republicata, cu modificări si completări ulterioare, Primarul Municipiului Husi propune spre dezbatere publica proiectele de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in municipiul Husi pentru anul 2024, proiecte ce urmează a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al municipiului Husi.

Proiectele de hotărâre au fost afişate la sediul propriu al Primăriei municipiului Husi din strada 1 Decembrie , nr. 9, conform Procesului-verbal de afişare nr. 35494/27.11.2023 şi publicate in data de 27.11.2023 pe site-ul Primăriei Municipiului Husi (https://www.primariahusi.ro/proiecte-de-hotarare-privind-stabilirea-impozitelor-si-taxelor-locale-pentru-anul-2024/)

Persoanele interesate, asociaţiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectele de acte normativ, la sediul Primăriei municipiului Husi – Registratura, prin fax la nr. 0235/480126, respectiv in format electronic pe adresele de e-mail : primar@primariahusi.ro in termen de 10 zile calendaristice (începând cu data de 27.11.2023).

Materialele transmise vor purta menţiunea: „Recomandare la proiectele privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024″.