Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 24 Septembrie 2020

Hotararea nr. 358 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 298 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Victor Ion Popa nr.70, catre domnul Anghel Marian, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 359 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 296 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.29, catre domnul Guta Emil, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 360 - privind emiterea acordului Consiliului Local al municipiului Husi pentru subînchirierea unui spatiu in suprafata de 43,89 mp, situat in municipiul Husi, în incinta Salii de Sport din strada A.I.Cuza nr.12, închiriat de Ursu M.Dorin Mihai, conform contractului de închiriere nr.20116 din 03.07.2007, catre SC Medtonic Fitness S.R.L
Hotararea nr. 361 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 362 - privind aprobarea nomenclaturii stradale a municipiului Husi-(A nexa)
Hotararea nr. 363 - privind aprobarea încadrarii terenurilor din intravilanul municipiului Husi în patru zone -(Anexa)
Hotararea nr. 364 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 73348 în suprafata de 138 mp situat in strada A.I.Cuza nr.9, proprietatea municipiului Husi in 2 loturi distincte -(Anexa)
Hotararea nr. 365 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 78112 în 12 loturi distincte situate în Cartier Dric.2 -(Anexa)
Hotararea nr. 366 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 78526 în 7 loturi distincte si cu numarul cadastral 77735 în 3 loturi distincte situate în Cartier Dric.3 -(Anexa)
Hotararea nr. 367 - privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L, întocmita în baza listei de prioritate pentru acordarea locuintelor A.N.L., aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 151 din 23.04.2019 -(Anexa)
Hotararea nr. 368 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.31, bl.6, sc.C, et.4, ap.60, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 369 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2021 pentru obiectivul Reparatii curente cladire laborator din cadrul Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 370 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 900,0 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut în bugetul de stat pe anul 2020 -(Anexa)
Hotararea nr. 371 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii – etapa septembrie 2020 -(Anexa)
Hotararea nr. 372 - privind însusirea de catre Consiliul Local al municipiului Husi a modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui -(Anexa)
Hotararea nr. 373 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 335 din 27.08.2020 privind atestarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui