Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 26 Aprilie 2012

HOTARAREA Nr. 68- privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant particular preuniversitar din municipiul Husi, pentru anul scolar 2012-2013 - Anexa
HOTARAREA Nr. 69- privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi - Anexa
HOTARAREA Nr. 70- privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - Anexa
HOTARAREA Nr. 71- privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi -Anexa
HOTARAREA Nr. 72- privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Husi - Anexa
HOTARAREA Nr. 73- privind repartizarea sumei de 70.000 lei reprezentand sustinerea financiara a cultelor in anul 2012
HOTARAREA Nr. 74- privind aprobarea contractului de comodat incheiat intre MUNICIPIUL HUSI si S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A - Anexa
HOTARAREA Nr. 75- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Amenajare trotuare str. Melchisedec in municipiul Husi". - Anexa
HOTARAREA Nr. 76- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Amenajare trotuare str. Sgt.Major Erou Arhire St. in municipiul Husi" - Anexa
HOTARAREA Nr. 77- privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii si bugetului fondurilor externe nerambursabile incheiate la data de 31.03.2012 - Anexa
HOTARAREA Nr. 78- privind rectificarea bugetului local cu suma de 1442,96 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, subventii de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului si venituri proprii buget local - Anexa
HOTARAREA Nr. 79- privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - Anexa
HOTARAREA Nr. 80- privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi strada Piata Victoriei, nr.3, bl.B.2, sc.B, et.1, ap.2, catre actualul chirias
HOTARAREA Nr. 81- privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in Husi, Soseaua Husi-Stanilesti nr.9.B, bl.ANL.3, sc.C, solicitat de titularii contractelor de inchiriere Costin Petru si Cocuz Adrian
HOTARAREA Nr. 82- privind modificarea contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate nr.4216 din 14.02.2007 incheiat cu domnul Balan Mihai pentru apartamentul situat in municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.A, et.III, ap.13
HOTARAREA Nr. 83- privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.20116 din 03.07.2007, chirias Ursu M.Dorin-Mihai, pentru spatiul situat in incinta imobilului Sala de Sport, in suprafata totala de 48,60 mp, apartinand domeniului public al municipiului Husi, strada Al.I.Cuza nr.12, judetul Vaslui - Anexa
HOTARAREA Nr. 84- privind aprobarea nomenclaturii stradale a municipiului Husi - Anexa
HOTARAREA Nr. 85- privind aprobarea incadrarii terenurilor din intravilanul municipiului Husi in patru zone - Anexa
HOTARAREA Nr. 86- privind aprobarea vanzarii directe a terenului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi, strada Ion Minulescu nr.50 catre Samson Paul
HOTARAREA Nr. 87- privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a zonei de agrement Recea, apartinand domeniului public al municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, Zona Recea, nr.cadastrale 72399 si 72400 - Anexa
HOTARAREA Nr. 88- privind aprobarea inchirierii unui teren in suprafata de 52 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, in vederea amplasarii unor mese si a unor umbrele, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Alexandru Ioan Cuza bl.H.5, sc.B, parter, judetul Vaslui, beneficiar SC "LUCITAT INVEST" SRL HUSI
HOTARAREA Nr. 89- privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii comerciale apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situate in Piata Victoriei, Noua Hala Agroalimentara - Anexa
HOTARAREA Nr. 90- privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - Anexa
HOTARAREA Nr. 91- privind aprobarea listei tinerilor carora li se vor atribui in folosinta gratuita cate un lot de teren, in Cartierul "Dric" pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr.15/2003, republicata, modificata si completata - Anexa