Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 26 Ianuarie 2012

HOTARAREA Nr. 01 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna ianuarie 2012
HOTARAREA Nr. 02 - privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi - Anexa
HOTARAREA Nr. 03 - privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Husi in anul financiar 2012 - Anexa
HOTARAREA Nr. 04 - privind modificarea si completarea art. 1 si anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Husi nr. 235/16.11.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012 - Anexa
HOTARAREA Nr. 05 - privind inregistrarea municipiului Husi in Sistemul national electronic de plati (SNEP) in vederea asigurarii posibilitatii achitarii impozitelor si taxelor locale utilizand cardul bancar
HOTARAREA Nr. 06 - Privind acordarea unui aviz de principiu pentru depunerea de documentatii in vederea obtinerii de fonduri pentru proiecte transfrontaliere finantate prin Programul Operational Comun Romania - Ucraina- Republica Moldova 2007-2013
HOTARAREA Nr. 07 - privind aprobarea acordului de parteneriat intre Serviciul Public Local de Asistenta Sociala si Unitatea Protejata Autorizata S.C. Centrul de Consultanta pentru Dezvoltarea Resurselor Umane LEXIS SRL - Anexa
HOTARAREA Nr. 08 - privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2012 - Anexa
HOTARAREA Nr. 09 - privind alocarea de fonduri in anul 2012, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate oferite de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, str. B-dul 1 Mai, bl. 25,Sc. D, parter
HOTARAREA Nr. 10 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi - Anexa
HOTARAREA Nr. 11 - privind alocarea de fonduri din anul 2012, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia "Congregatia Surorilor Saracilor Parintelui Vicenzo Morinello" cu sediul in municipiul Husi, strada Corni nr. 144
HOTARAREA Nr. 12 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo Morinello cu sediul in municipiul Husi, str. Corni nr.144 - Anexa
HOTARAREA Nr. 13 - privind alocarea de fonduri in anul 2012, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 43
HOTARAREA Nr. 14 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi - Anexa
HOTARAREA Nr. 15 - privind alocarea de fonduri din anul 2012, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Comunitara "Totul pentru Viata" cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr. 12
HOTARAREA Nr. 16 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Comunitara "Totul pentru Viata" cu sediul in municipiul Husi, strada Decembrie nr. 12 - Anexa
HOTARAREA Nr. 17 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Largire carosabil zona Stadion in municipiul Husi". - Anexa
HOTARAREA Nr. 18 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Largire carosabil str. Eroilor in municipiul Husi". - Anexa
HOTARAREA Nr. 19 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Amenajare trotuare str. Scolii in municipiul Husi" - Anexa
HOTARAREA Nr. 20 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Amenajare trotuare str. I.A. Anghelus in municipiul Husi". - Anexa
HOTARAREA Nr. 21 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Amenajare trotuare str. Aleea Stadion in municipiul Husi". - Anexa
HOTARAREA Nr. 22 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Amenajare trotuare str. Drum Donea in municipiul Husi". - Anexa
HOTARAREA Nr. 23 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Reparare pod Gheorghe Frent din str. Corni in municipiul Husi". - Anexa
HOTARAREA Nr. 24 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Reparare pod Vasuta din str. Corni in municipiul Husi". - Anexa
HOTARAREA Nr. 25 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Subtraversari pentru linii electrice subterane existente de 0,4kv si 20kv, in municipiul Husi" - Anexa
HOTARAREA Nr. 26 - privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti - judetul Vaslui - Anexa
HOTARAREA Nr. 27 - privind reorganizarea spatiilor (cabinete medicale si cote indivize), situate in Husi, B-dul 1 Mai, nr. 4, bl. 25, parter, in incinta "Dispensarului medical nr. 1" - Anexa
HOTARAREA Nr. 28 - privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere, avand ca obiect terenurile apartinand domeniului privat al municipiului Husi, pe care sunt amplasate constructii provizorii, cu destinatia de garaj sau magazie - Anexa
HOTARAREA Nr. 29 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii directe a terenului proprietatea Municipiului Husi, situat in Husi strada Ion Minulescu nr.50
HOTARAREA Nr. 30 - privind emiterea avizului de principiu in vederea atribuirii de denumiri strazilor nou infiintate datorita extinderii Cartierului Dric, municipiul Husi, judetul Vaslui
HOTARAREA Nr. 31 - privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a 1/5 din imobilul teren si constructii proprietatea municipiului Husi, situat in Husi, strada Stefan cel Mare nr.113 - Anexa
HOTARAREA Nr. 32 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - Anexa
HOTARAREA Nr. 33 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, in intravilanul municipiului Husi, strada Barbu Lautaru, lot nr.6, judetul Vaslui, doamnei Chiriac Larisa - Mihaela
HOTARAREA Nr. 34 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru depunerea de documentatii in vederea obtinerii de fonduri pentru finantarea unui proiect privind crearea in municipiul Husi a unui Centru National de Informare si Promovare Turistica(CNIPT) si dotarea acestuia, finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013