Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 26 Ianuarie 2017

Hotararea nr. 06 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 07 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001
Hotararea nr. 08 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii directe a terenului in suprafaaa de 18 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada Alexandru Giugaru, nr.1.A
Hotararea nr. 09 - privind aprobarea predarii unor bunuri din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, aferente Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare catre SC “AQUAVAS” SA Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 10 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 303 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in municipiul Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.47, catre domnul Gociu Orest Eusebie, aferenta imobilului cu destinatie de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 11 - privind modificarea contractului de inchiriere nr.7732 din 21.03.2014 incheiat cu Partidul Social Democrat – Organizatia Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 12 - privind inchirierea fara licitatie publica a spatiului in suprafata de 66 mp, situat in municipiul Husi, Bd.1 Mai, bl.25, sc.B, parter, judetul Vaslui, pentru Cabinet Parlamentar, Caciula Aurel,Partidul Social Democrat - (Anexa)
Hotararea nr. 13 - privind modificarea contractelor de inchiriere pentru spatiul cu destinatia de cabinet tehnicieni dentari, situat in Husi, strada 1 Decembrie nr.21, în incinta “Stomatologiei” - (Anexa)
Hotararea nr. 14 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea alocarii sumei de 340.900 lei reprezentând contributia Consiliului local al municipiului Husi în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii
Hotararea nr. 15 - privind aprobarea alocarii sumei de 152043,02 lei în vederea achitarii penalitatilor stabilite prin Hotarârea Civila nr 398/19.11.2015 a Tribunalului Vaslui si înscrierea acestei sume ca prevedere bugetara în Bugetul Local Trim .I .2017
Hotararea nr. 16 - privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi începând cu data de 01.02.2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 17 - privind organizarea retelei scolare a unitatilor de învatamânt preuniversitar din municipiul Husi pentru anul scolar 2017-2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 18 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.45 din 07.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în Consiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Husi
Hotararea nr. 19 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Politiei Locale Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 20 - pentru emiterea unui aviz privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic Special “Sfânta Ecaterina” Husi în Scoala Profesionala Speciala “Sfânta Ecaterina” Husi, începând cu anul scolar 2017-2018
Hotararea nr. 21 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru realizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al municipiului Husi si cuprinderea in bugetul local a sumelor necesare realizarii acestuia
Hotararea nr. 22 - privind aprobarea, pentru anul 2017, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului nr.427/2001
Hotararea nr. 23 - privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 24 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Comunitara „Totul pentru Viata” cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr. 12, in anul financiar 2017
Hotararea nr. 25 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi in anul financiar 2017
Hotararea nr. 26 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, in anul financiar 2017
Hotararea nr. 27 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr.Vicenzo Morinello in anul financiar 2017
Hotararea nr. 28 - privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 29 - privind darea în administrarea Colegiului National “Cuza Voda Husi”, a obiectivului «Campus Colegiul National Cuza Voda Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 30 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 31 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Modernizare strazi în municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 32 - privind însusirea Raportului de evaluare “Spatiu pentru birouri”, strada Stefan cel Mare nr.18, bl.L.4, sc.A+B, parter - (Anexa)
Hotararea nr. 33 - pentru modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 122 din 24.07.2014 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)