Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 26 Iunie 2020

Hotararea nr. 247 - privind ajustarea tarifului de calatorie la transportul public local de calatori efectuat prin curse regulate în municipiul Husi, judetul Vaslui
Hotararea nr. 248 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie "Modernizare prin asfaltare strada Pavel Tacu din municipiul Husi, judetul Vaslui " - (Anexa)
Hotararea nr. 249 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie “Imbracaminti bituminoase usoare pe strada Toma Anton, municipiul Husi, judetul Vaslui“ - (Anexa)
Hotararea nr. 250 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economica a obiectivului de investitie “Refacere învelitoare acoperis Gradinita cu Program Prelungit nr.1, municipiul Husi, judetul Vaslui“ - (Anexa)
Hotararea nr. 251 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie "Reamenajare loc de joaca strada A.I.Cuza – Parc Cercetasi în municipiul Husi" - (Anexa)
Hotararea nr. 252 - privind aprobarea începerii investitiei ”Modernizare si eficientizare iluminat public in municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 253 - privind aprobarea Notei Conceptuale si a întocmirii Studiului de Fezabilitate pentru investitia “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local în municipiul Husi, judetul Vaslui” - (Anexa)
Hotararea nr. 254 - privind actualizarea Programului de reparatii strazi in Municipiul Husi, judetul Vaslui pentru anul 2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 255 - pentru îndreptarea erorii materiale cuprinsa în Hotarârea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 208 din 15.04.2020 privind atestarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001
Hotararea nr. 256 - privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Husi în domeniul privat al municipiului Husi a cladirilor si terenurilor aferente centralelor termice, proprietatea U.A.T Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 257 - privind completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 258 - privind propunerea schimbarii destinatiei imobilului situat în strada 14 Iulie nr.19, proprietatea municipiului Husi, din Gradinita în “Adapost pentru situatii de urgenta”
Hotararea nr. 259 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 300 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Costache Olareanu nr.37, catre domnul Stoian Ionut, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 260 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 278,0 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat în strada Ieremia Movila nr.36 - (Anexa)
Hotararea nr. 261 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului – teren cu numarul cadastral 77712 în 2 loturi distincte situate în Cartier Dric.2 - (Anexa)
Hotararea nr. 262 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77953 în 10 loturi distincte si cu numarul cadastral 77685 în 6 loturi distincte situate în Cartier Dric.3 - (Anexa)
Hotararea nr. 263 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Schit nr.8, bl.H.3, sc.A, et.2, ap.10, catre actualul chirias
Hotararea nr. 264 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Scolii nr.2, bl.33,sc.B,et.3,ap.36, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias  
Hotararea nr. 265 - privind repartizarea locuintei situata în municipiul Husi, strada Eroilor nr.14, bl.6,sc.B,et.2,ap.27, catre doamna Bosoi Gianina Elena
Hotararea nr. 266 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte - (Anexa)
Hotararea nr. 267 - privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.15011 din 16.06.2010, chirias C.M.I. Dr.Liteanu Clementina Gratiela, pentru terenul in suprafata de 5,55 mp, situat in Husi, Bd.1 Mai bl.N.2,sc.B,parter, ap.17, pentru extindere si acces la apartament - (Anexa)
Hotararea nr. 268 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Husi, Aleea Stadionului nr.2, bl.18, sc.B, et.4, ap.37, judetul Vaslui, de pe numele Ardeleanu Irimia pe numele Ardeleanu Elena
Hotararea nr. 269 - privind completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 121 din 27.02.2020- (Anexa)
Hotararea nr. 270 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.4, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Barbu Alina, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 271 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.12, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Zaharia Vlad – Alexandru, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 272 - pentru aprobarea finantarii din bugetul local pe anul 2020, a proiectului sportiv „Promovarea si dezvoltarea activitatii fotbalistice de performanta în municipiul Husi - Împreuna reusim" in baza Regulamentului privind acordarea de finantari din bugetul Municipiului Husi pentru activitati sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului - (Anexa)
Hotararea nr. 273 - privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 274 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Bibliotecii Municipale “Mihai Ralea” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 275 - privind completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 276 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “Lucrari de extindere retea de apa potabila pe strada Arion, municipiul Husi, judetul Vaslui” - (Anexa)
Hotararea nr. 277 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “Realizare retea de alimentare cu apa potabila strada Dobrina din Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 278 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “Realizare canalizare menajera strada Dobrina din Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 279 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “Imbracaminti bituminoase usoare pe strada Toma Anton, municipiul Husi, judetul Vaslui” - (Anexa)
Hotararea nr. 280 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul ”Program reparatii strazi 2020” - (Anexa)
Hotararea nr. 281 - privind rectificarea bugetului local etapa iunie 2020 - (Anexa)