Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 26 Septembrie 2013

Hotararea nr. 150 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna septembrie 2013
Hotararea nr. 151 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, in zona Cartierului Dric, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Talmaciu Tudor-Cristian
Hotararea nr. 152 - privind aprobarea concesionarii directe a doua suprafete de teren de 300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in municipiul Husi, strada Ion Minulescu nr.36 si nr.38, catre Hristea Vasile-Iulian , aferenta imobilelor cu destinatie de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 153 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 24,00 mp , apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Calea Basarabiei, zona C - (Anexa)
Hotararea nr. 154 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a patru terenuri ce apartin domeniului privat al municipiului Husi, situate in Husi, strada General Teleman, strada A.I.Cuza si Piata Victoriei - (Anexa)
Hotararea nr. 155 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 20,30 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada  Meleti Istrati, bl.23,sc.C,parter,ap.31, judetul Vaslui
Hotararea nr. 156 - privind acordarea unui aviz de principiu in vederea desfasurarii de activitati sportive in incinta Salii de Sport a municipiului Husi, in perioada de iarna, de catre Clubul sportiv “Pajura” Husi
Hotararea nr. 157 - privind alocarea sumei de 12.371,81 lei pentru intocmirea Studiului de Fezabilitate “Alimentare cu energie electrica Cartier Dric 2 si Dric 3 in municipiul Husi“
Hotararea nr. 158 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 159 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 160 - privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Lucrari de punere in functiune a statiilor de pompare ape uzate in municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 161 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “RK – Reparatii Casa de Cultura Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 162 - privind aprobarea concesionarii  prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 12,00 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere  Husi, in vederea extinderii spatiului comercial, situat in strada Piata Victoriei, langa Hala Agroalimentara - (Anexa)