Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 August 2015

Hotararea nr. 163 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management, organizat pentru Casa de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 164 - privind alocarea sumei de 14.873,80 lei pentru intocmirea Studiului de Solutie pentru obiectivul de investitii “Alimentare cu energie electrica – Asigurarea unui proces educational competitiv prin creare campus Colegiul National Cuza Voda Husi, municipiul Husi, judetul Vaslui“
Hotararea nr. 165 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Reparatii si extindere retea de canalizare menajera strada Sara, in municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 166 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.”ECOSALUBRIZARE PREST” SRL HUSI pentru anul 2015
Hotararea nr. 167 - privind aprobarea cheltuielilor pentru intabularea locuintelor construite de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, pe raza municipiului Husi
Hotararea nr. 168 - privind stabilirea cresterilor salariale pentru personalul angajat in aparatul de specialitate al primarului si in institutiile publice locale din subordinea sau de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Husi
Hotararea nr. 169 - privind acordarea normelor de hrana personalului din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi - (Anexa) 
Hotararea nr. 170 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 2408,0 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, cote defalcate din impozit pe venit si venituri proprii buget local - (Anexa)
Hotararea nr. 171 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii-etapa august 2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 172 - pentru aprobarea listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor depuse in vederea obtinerii unei locuinte ANL - (Anexa)
Hotararea nr. 173 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Schit nr.10, bl.H.2, sc.B, et.2, ap.21, catre actualul chirias
Hotararea nr. 174 - privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in Husi, strada Calea Basarabiei, nr.83, bl.G.3, sc.B, et.1, ap.28, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 175 - privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in Husi, strada Aleea Stadionului nr.9, bl.23, sc.A, et.4, ap.3, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 176 - privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in Husi, strada 1 Decembrie nr.16, bl.12, sc.B ,et.4, ap.2, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 177 - privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in Husi, strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5, sc.B, et.3, ap.11, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 178 - privind aprobarea vanzarii imobilului situat municipiul Husi, Fundatura Erou Ursan nr.5, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 179 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 299 mp, strada Costache Olareanu nr.40, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Istrate Ancuta
Hotararea nr. 180 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 297 mp, strada Victor Ion Popa nr.12, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Blesniac Lucian
Hotararea nr. 181 - privind atribuirea cu titlu gratuit, pe perioada determinata, a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Barbu Lautaru, lot nr.6, pentru construirea unei locuinte, doamnei Covaci Bianca
Hotararea nr. 182 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren, situat in municipiul Husi, Cartier Dric 3, in suprafata de 234712 mp, cu numar cadastral 74319, inscris in cartea funciara 74319 - (Anexa)
Hotararea nr. 183 - privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.18838 din 01.08.2005, incheiat cu P.F. BAHNARIU D.M., reprezentata prin domnul Bahnariu Doru -Marian - (Anexa)
Hotararea nr. 184 - privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 6000 mp, in vederea construirii unui lacas de cult ortodox si a unui asezamant social, situat in intravilanul municipiului Husi, “Cartier Dric 3 Husi“, beneficiar Episcopia Husilor, Protopopiatul Husi, Parohia “Sf.Ap.Toma” Husi - (Anexa)