Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 Mai 2021

Hotararea nr. 144 - privind aprobarea Programului unitar de actiune de combatere a vectorilor si daunatorilor în cadrul activitatii distincte de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, a Serviciului de Salubrizare al municipiului Husi, judetul Vaslui, pentru anul 2021 - (Anexa) 
Hotararea nr. 145 - privind încheierea unui acord de colaborare cu Universitatea Nationala de Arte “George Enescu” Iasi, si Federatia Edu Cult Iasi, în vederea realizarii unui cadru unitar de cooperare si conlucrare în cadrul PROGRAMULUI REGIONAL -Educatie în domeniul cultural “Limbaje si coduri culturale”, pe perioada iunie 2021- 30 iunie 2026 - (Anexa)
Hotararea nr. 146 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea alocarii sumei 12.500 lei din bugetul local al municipiului Husi pentru tiparirea volumului de documente intitulat Parintele Mina Dobzeu – Duhovnicul Husilor, editat de Episcopia Husilor
Hotararea nr. 147 - privind emiterea avizului pentru desfasurarea de servicii funerare pe raza municipiului Husi de catre SC CASA FUNERARA LUCA SRL
Hotararea nr. 148 - privind atestarea modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui, însusit prin Hotarârea Consiliului Local al municipiului Husi nr.21 din 12.04.2001
Hotararea nr. 149 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile proprietate a municipiului Husi, pe care sunt amplasate constructii provizorii cu destinatia de accese pietonale, scari de acces, extinderi anexe spatii comerciale si panouri publicitare - (Anexa)
Hotararea nr. 150 - privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.6534 din 07.03.2019, chirias SC INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL, pentru terenul în suprafata de 5600 mp, situat în Husi, strada Recea nr.1.A, cu destinatia de organizare de santier - (Anexa)
Hotararea nr. 151 - privind aprobarea apartamentarii imobilului situat în municipiul Husi, Bd.1 Mai nr.5, bl.L.1, judetul Vaslui, numar cadastral 78882-C1 în 95 unitati individuale
Hotararea nr. 152 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Husi, Aleea Stadionului nr.2, bl.18, sc.B, parter, ap.22, judetul Vaslui, de pe numele Lungeanu M.Dumitru pe numele Lungeanu D.Dumitru
Hotararea nr. 153 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr.20 din 28.01.2021 privind darea în folosinta gratuita a spatiilor din imobilul Corp 2, a Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu” situat în str.Corni nr.79, proprietatea municipiului Husi, apartinând domeniului public al municipiului Husi, catre Fundatia Star of Hope România, pe o perioada de 5 ani, pentru furnizarea de servicii sociale - (Anexa)
Hotararea nr. 154 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 21 din 28.01.2021 privind darea în folosinta gratuita a spatiilor din imobilul Corp 2, a Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu” situat în str.Corni nr.79, proprietatea municipiului Husi, apartinând domeniului public al municipiului Husi, catre Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, pe o perioada de 5 ani, pentru furnizarea de servicii sociale - (Anexa)
Hotararea nr. 155 - pentru rectificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr.29 din 28.01.2021 privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77413 în 2 loturi distincte si cu numarul cadastral 77918 in 2 loturi distincte situate în Cartier Dric.2
Hotararea nr. 156 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 300 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Alecu Beldiman nr.38, catre doamna Zota Alina Simona, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acesteia
Hotararea nr. 157 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 28,0 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat pe Bd.1 Mai nr.4.A - (Anexa)
Hotararea nr. 158 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 280 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat în strada General Dabija Neculai nr.1.B - (Anexa)
Hotararea nr. 159 - privind modificarea Contractului de concesiune nr.6792 din 05.08.1999 încheiat cu Asiminei P.F. - (Anexa)
Hotararea nr. 160 - privind modificarea contractului de închiriere nr.34641 din 29.12.2015, pentru terenul situat în strada Sf.Gheorghe nr.2.H apartinând domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 161 - privind preluarea contractului de concesiune nr.9982 din 01.04.2003 pentru imobilul –teren în suprafata de 24 mp, situat în municipiul Husi, strada Piata Victoriei nr.11, situat în exteriorul Halei de carne si lactate, teren apatinand domeniului public al municipiului Husi
Hotararea nr. 162 - privind modificarea contractului de concesiune nr.9981 din 01.04.2003, situat în strada Piata Victoriei nr.11, încheiat cu SC MURES SRL
Hotararea nr. 163 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite în conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala - (Anexa)
Hotararea nr. 164 - privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala pentru anul 2021 - (Anexa)
Hotararea nr. 165 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.18, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Nenici Mihai, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 166 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.30, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Tabara Rares - Andrei, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 167 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.32, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinte proprietate personala, doamnei Tabara Ioana - Caterina, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 168 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada  General Doctor Aviator Victor Anastasiu nr.32, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Penisoara Gabriel, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 169 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Mihai Sadoveanu nr.10, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Placinta Miruna Andreea, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 170 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Octavian Cotescu nr.25, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Nechifor Bianca-Andreea, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 171 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr.31, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Trofin Radu-Ionut, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 172 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor– terenuri cu nr. cadastral 78810 in 2 loturi distincte si cu nr. cadastral 78715 in 8 loturi distincte, cu nr. cadastral 77860 in 3 loturi distincte, cu nr. cadastral 78635 in 2 loturi distincte situate in Cartier Dric 2 - (Anexa)
Hotararea nr. 173 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor-terenuri cu nr.cadastral 78693 in 2 loturi distincte, cu nr.cadastral 78721 in 3 loturi distincte, cu nr.cadastral 78127 in 2 loturi distincte, cu nr.cadastral 78722 in 3 loturi distincte , cu nr.cadastral 77981 in 2 loturi distincte, cu nr.cadastral 78612 in 5 loturi distincte, cu nr.cadastral 78128 in 8 loturi distincte, cu nr.cadastral 78125 in 2 loturi distincte  situate in Cartier Dric 3 - (Anexa)
Hotararea nr. 174 - privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, descarcarea de gestiune la 31.12.2020, indicatorilor economico – financiari si nefinanciari realizati an 2020, indicatorilor cheie de performantã realizati an 2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 175 - privind aprobarea construirii a 11 custi pentru cainii fara stãpan, in vederea extinderii adãpostului de caini existent situat in municipiul Husi, Soseaua Husi – Averesti  - (Anexa)
Hotararea nr. 176 - privind aprobarea construirii unei gropi de neutralizare a animalelor moarte accidental de pe domeniul public din municipiul Husi, pe un teren în suprafata de 600 mp situat în zona Dric III - (Anexa)
Hotararea nr. 177 - privind aprobarea proiectului cu finantare europeana nerambursabila si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, accesat în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1” - (Anexa)
Hotararea nr. 178 - privind aprobarea proiectului cu finantare europeana nerambursabila si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si înfiintarea unui Centru Multifunctional în ZUM 1” cod SMIS 138389 accesat in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 - (Anexa)
Hotararea nr. 179 - privind rectificarea bugetului local – etapa mai 2021 - (Anexa)
Hotararea nr. 180 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa mai 2021 - (Anexa)
Hotararea nr. 181 - privind acordul Consiliului Local al municipiului Husi pentru efectuarea lucrarilor de modernizare a terenului de sport situat în strada M.Kogalniceanu nr.11.A, aflat în administrarea Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi
Hotararea nr. 182 - privind includerea in bugetul local a sumei de 34.086,50 lei, reprezentand cotizatia de membru al Asociatiei Municipiilor din România, datorata de municipiul Husi, judetul Vaslui, pentru anul 2020 si anul 2021 
Hotararea nr. 183 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului – teren cu nr. cadastral 77558 în suprafata de 13662 mp situat în strada Calea Basarabiei, proprietatea municipiului Husi, în 5 loturi distincte - (Anexa)