Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 Martie 2014

Hotararea nr. 47 - privind alegerea  presedintelui de sedinta a  Consiliului Local al municipiului Husi  pentru  luna martie  2014
Hotararea nr. 48 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru “Reparatii curente Biblioteca Municipala Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 49- privind rectificarea bugetului local – etapa martie 2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 50 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
Hotararea nr. 51 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri  ce apartin domeniului privat al municipiului Husi, in vederea amplasarii constructiilor provizorii cu destinatia de chioscuri de distributie presa, carte si produse complementare - (Anexa)
Hotararea nr. 52 - privind  transmiterea  dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren situata  in municipiul Husi, strada Dr.N.Lupu ( bl.I.8), lot nr.4, in urma instrainarii constructiei cu destinatia de garaj
Hotararea nr. 53 - privind  transmiterea  dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren situata  in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare, lot nr.7, in urma instrainarii constructiei cu destinatia de garaj
Hotararea nr. 54 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 34,00 mp, situat  in intravilanul municipiului Husi, strada 1 Decembrie, zona “Cina”, judetul Vaslui
Hotararea nr. 55 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii a doua loturi de teren in suprafata totala de 600 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea Municipiului Husi, situat in str.Dr.Hortolomei Neculai nr.4, catre domnul Bejenaru Nicusor
Hotararea nr. 56 - privind emiterea acordului favorabil in vederea inchirierii unor spatii din cadrul Colegiului National “Cuza-Voda” Husi si din cadrul Colegiului Agricol ”Dimitrie Cantemir” Husi, Asociatiei “Mihai Ralea” Husi
Hotararea nr. 57 - privind emiterea acordului favorabil in vederea inchirierii unor spatii din cadrul Colegiului Agricol ”Dimitrie Cantemir” Husi, Asociatiei Ecologice Proeduc Filiala Husi
Hotararea nr. 58 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al apartamentului situat  in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare, nr.20, bl.32, sc.B, et.3, ap.23
Hotararea nr. 59 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al apartamentului situat  in municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti, nr.9.B, bl.ANL.3, sc.A, parter, ap.2
Hotararea nr. 60 - privind precizarea apartenentei unor terenuri la domeniul  public al municipiului Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 61 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 62 - privind aprobarea programului de reparatii strazi in municipiul Husi pentru anul 2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 63 - privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui,  Bârlad, Husi si orasul Negresti- judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 64 - privind modificarea contractelor de inchiriere pentru spatiul cu destinatia de cabinet tehnicieni dentari, situat in Husi, strada 1 Decembrie nr.21, in incinta “Stomatologiei” - (Anexa)
Hotararea nr. 65 - privind neexercitarea dreptului de preemtiune la vanzarea imobilului monument istoric Casa Singer, azi Casa Târziu, din municipiul Husi, strada  Florilor nr.4
Hotararea nr. 66 - pentru completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.33 din 27.02.2014 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica, catre crescatorii de animale din municipiul Husi , a suprafetelor de pasune apartinand domeniului privat  al municipiului Husi
Hotararea nr. 67 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru participarea la procesul de selectie a unitatilor administrative teritoriale demarat prin proiectul “Platforma pentru dezvoltare urbana durabila si integrata" (SMIS 32572) implementat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice ,prin care se urmareste întarirea capacitatii administratiei locale pentru a putea dezvolta si implementa politici urbane integrate în vederea asigurarii conditiilor de dezvoltare spatiala durabila si a abordarii integrate a problematicilor sectoriale de planificare si dezvoltare urbana a oraselor sub 50.000 de locuitori