Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 Octombrie 2022

HOTARÂREA NR.346 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
HOTARÂREA NR.347 - privind alocarea sumei de 371.513,80 lei cu TVA necesara pentru realizarea devierii conductei de canalizare pluviala din zona strazii Sf.Gheorghe, cu punctul de deversare langa podul de pe strada Capitan Carp
HOTARÂREA NR.348 - privind acordarea unui aviz de principiu in vederea demararii formalitatilor procedurale legale necesare infiintarii Teatrului Municipal "CONSTANTIN CODRESCU" Husi
HOTARÂREA NR.349 - privind aprobarea Programului de pregatire, deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Husi pentru perioada 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023 si a Programului cu principalele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor negative ale situatiilor de urgenta specifice sezonului rece pentru perioada 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023 - (Anexa)
HOTARÂREA NR.350 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitie “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ SMIS 122165, in vederea implementarii proiectului “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ SMIS 122165, ca urmare a cresterii preturilor - (Anexa)
HOTARÂREA NR.351 - privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ SMIS 122165, urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnic - (Anexa)
HOTARÂREA NR.352 - privind aprobarea preluarii si inscrierii in domeniul privat al municipiului Husi a imobilului teren in suprafata de 1084 mp, situat pe str. Fundatura Viticulturii nr.18, inscris in CF nr.72496 Husi, si a trecerii din domeniul privat in domeniul public al municipiului Husi a respectivului imobil teren
HOTARÂREA NR.353 - privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3275,92 mii lei inregistrat la 31.12.2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2022, modificata si completata de Hotararea Consiliului Local nr. 258 din 12.07.2022
HOTARÂREA NR.354 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM.1“ - Cod SMIS 138389 - (Anexa)
HOTARÂREA NR.355 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru Corp cladire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi, a carui finantare este accesata in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, prioritate de investitii 10.1 investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobândirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, obiectiv specific 10.2 Cresterea gradului de participare la invatamântul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul vietii – cod SMIS 122165 - (Anexa)
HOTARÂREA NR.356 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea instalatiei de incalzire centrala din sala de sport a Municipiului Husi,judetul Vaslui” - (Anexa)
HOTARÂREA NR. 357 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 – 2025 pentru obiectivul de investiti “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in Municipiul Husi” (contributie locala). - (Anexa)
HOTARÂREA NR.358 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Program reparatii strazi 2020-2021” si “Program reparatii strazi in Municipiul Husi,Jud. Vaslui pentru anul 2022-2023” - (Anexa)
HOTARÂREA NR.359 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul de investitii “Prelungire strada Dosoftei si legatura cu strada Dr. Corneliu Adamesteanu din Municipiul Husi, Judetul Vaslui ” - (Anexa)
HOTARÂREA NR.360 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Actualizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism pentru Municipiul Husi, judetul Vaslui” - (Anexa)
HOTARÂREA NR.361 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural – educational Cod SMIS 142239” - (Anexa)
HOTARÂREA NR.362 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482” - (Anexa)
HOTARÂREA NR.363 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238” - (Anexa)
HOTARÂREA NR.364 - privind aprobarea repartizarii sumei de 20,0 mii lei din bugetul local al municipiului Husi in vederea sustinerii financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi
HOTARÂREA NR.365 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea alocarii sumei de 324,0 mii lei reprezentand contributia Consiliului Local al municipiului Husi in cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii
HOTARÂREA NR.366 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta” – Cod SMIS 142240 - (Anexa)
HOTARÂREA NR.367 - privind rectificarea bugetului local -etapa octombrie 2022 - (Anexa)
HOTARÂREA NR.368 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa octombrie 2022 - (Anexa)
HOTARÂREA NR.369 - privind alocarea sumei de 16.766,53 lei cu TVA necesara pentru lucrari de reparatii conducta de agent termic din cadrul Scolii Gimnaziale „Ion Creanga” din municipiul Husi, judetul Vaslui
HOTARÂREA NR.370 - privind alocarea sumei de 27.000,66 lei cu TVA necesara pentru reabilitarea instalatiei de incalzire centrala din cladirea Gradinitei cu Program Prelungit nr.7, din municipiul Husi, judetul Vaslui
HOTARÂREA NR.371 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si dotare Cinematograf Dacia din municipiul Husi, str. General Teleman nr. 15, bloc 19, parter, jud. Vaslui” - (Anexa)
HOTARÂREA NR.372 - privind scoaterea din inventarul domeniului privat al municipiului Husi a constructiei situata pe Drum Cotoi nr.2, inregistrata in domeniul privat la pozitia nr.159 - (Anexa)
HOTARÂREA NR.373 - pentru aprobarea proiectului “Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Husi” finantat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01, si a bugetului acestuia