Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Aprilie 2016

Hotararea nr. 99 - privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 100 - privind aprobarea concesionarii directe a unei  suprafete de teren de 298 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in municipiul Husi, strada Costache Olareanu nr.14, catre doamna Titire Elena- Adina, aferenta imobilului cu destinatie de locuinta, proprietate a acesteia
Hotararea nr. 101 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea aprobarii concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 136 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in  strada Dacia nr.30.A
Hotararea nr. 102 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al apartamentului situat in municipiul Husi, Sos.Husi-Stanilesti, nr.9.B, bl. ANL.3, sc.A, parter, ap.1
Hotararea nr. 103 - privind aprobarea prelungirii unui contract de inchiriere avand ca obiect, spatiu aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, strada Piata Victoriei, Noua Hala Agroalimentara
Hotararea nr. 104 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu comercial apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situat in Piata Victoriei, Hala Agroalimentara, cladirea veche - (Anexa)
Hotararea nr. 105 - privind aprobarea PUD "Cale de acces", municipiul Husi, strada Alexandru Giugaru nr.12, bl.9, sc.A, parter, ap.1, judetul Vaslui, beneficiar SC "CIBLIM PROD" SRL - (Anexa)
Hotararea nr. 106 - privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 7,34 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, in vederea realizarii unei cai de acces pietonal, situata in Husi, strada Alexandru Giugaru nr.12, bl.9, sc.A, parter, ap.1, beneficiar SC "CIBLIM PROD" SRL
Hotararea nr. 107 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului cu numarul cadastral 71972 in suprafata de 255 mp situat in strada Luceafarul, langa bloc B.2, in doua loturi cu suprafetele de 247 mp si 8 mp - (Anexa)
Hotararea nr. 108 - privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, si bugetului creditelor interne incheiata la data de 31.03.2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 109 - privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 2.265.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007–2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare
Hotararea nr. 110 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Lucrari de realizare SPAU – Pictor Viorel Husi si reabilitare racorduri canalizare menajera la scari de blocuri de locuinte in municipiul Husi" - (Anexa)
Hotararea nr. 111 - privind acordul de achizitii de bunuri si lucrari de alimentare cu apa si de canalizare finantate din fondul de dezvoltare aferenta anului 2015 al operatorului de apa si canal SC "AQUAVAS" SA VASLUI – sucursala Husi  - (Anexa)
Hotararea nr. 112 - Privind acordarea unui aviz de principiu pentru realizarea de documentatii in vederea accesarii de finantari in cadrul Programului Operational  Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 – "Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural"