Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Februarie 2013

HOTARAREA Nr. 22 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna februarie 2013
HOTARAREA Nr. 23 - privind constatarea ncetrii mandatului de consilier local al domnului Virna Paul
HOTARAREA Nr. 24 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului Pantelimon Andrei
HOTARAREA Nr. 25 - privind completarea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Husi si a unor comisii de specialitate din cadrul acestuia
HOTARAREA Nr. 26 - privind schimbarea denumirii unor unitati de invatamant preuniversitar din municipiul Husi, incepand cu anul scolar 2013-2014
HOTARAREA Nr. 27 - privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Husi pentru anul scolar 2013-2014 - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 28 - privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Biblioteca Municipala "Mihai Ralea Husi", institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 29 - privind desemnarea reprezentanilor Consiliului Local al Municipiului Husi in comisia de evaluare si de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Municipale "Mihai Ralea" Husi
HOTARAREA Nr. 30 - privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Casa de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 31 - privind desemnarea reprezentanilor Consiliului Local al Municipiului Husi in comisia de evaluare si de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Casei de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi
HOTARAREA Nr. 32 - privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere avand ca obiect spatii comerciale, sedii de partide, cabinete medicale si terenuri pe care sunt amplasate constructii provizorii - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 33 - privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri, spatii si mese (tarabe) aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 34 - privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Husi in anul financiar 2013
HOTARAREA Nr. 35 - privind stabilirea numarului de veterani si vaduve de razboi, persoane cu handicap si asisteni personali ai acestora care au dreptul de a calatori gratuit pe mijloacele de transport in comun, pe raza municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 36 - privind asigurarea din bugetul local a sumei necesare acoperirii diferenei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice facturate populatiei in Municipiul Husi
HOTARAREA Nr. 37 - privind acordarea unui aviz de principiu in vederea aprobarii, pentru anul 2013, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului nr.427/2001
HOTARAREA Nr. 38 - privind modificarea pct. I lit. "n" al anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 4/15.01.2013 privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2013 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 39 - privind completarea obiectului de activitate al S.C. PARCURI VERZI S.RL. HUSI
HOTARAREA Nr. 40 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Comunitara "Totul pentru Viata" cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr. 12 in anul financiar 2013
HOTARAREA Nr. 41 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de "Star of Hope Romania" cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi in anul financiar 2013
HOTARAREA Nr. 42 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, in anul financiar 2013
HOTARAREA Nr. 43 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr.Vicenzo Morinello in anul financiar 2013
HOTARAREA Nr. 44 - privind modificarea Hotararii Consiliului local al Municipiului Husi nr.104 din 28.04.2011 privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani catre Asociatia Comunitara "Totul pentru viata" Husi a spatiului in suprafata de 291,97 mp situat la etajul 1 al Cresei din municipiul Husi, strada Cpt.N.N.Cisman nr.26, judetul Vaslui Consiliul Local al Municipiului Husi,judetul Vaslui
HOTARAREA Nr. 45 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata de 2,00 mp, apartinand domeniului public al municipiului Husi, situat in incinta Scolii Gimnaziale Mihail Sadoveanu, strada Alexandru Ioan Cuza nr.25, in vederea amplasarii unui xerox - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 46 - privind emiterea avizului de principiu in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 7,34 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Alexandru Giugaru nr.12, bl.9, sc.A, in dreptul apartamentului nr.1
HOTARAREA Nr. 47 - privind acordarea unui aviz de principiu in vederea participarii Consiliului Local Husi la finantarea concursului national "Rock'n'Liceu" organizat de Colegiul National Cuza-Voda Husi in cadrul programului numit "Sa stii mai multe! Sa fii mai bun"
HOTARAREA Nr. 48 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru realizarea si depunerea de documentatii in vederea obtinerii de fonduri pentru proiecte finantate prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitiviatii Economice, Operatiunea 3.2.1 - Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, Axa III: - Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public
HOTARAREA Nr. 49 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Refacere acoperis Cresa Municipala"  - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 50 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Refacere acoperis Scoala nr. 3 Husi" - (Anexa)