Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Iunie 2018

Hotararea nr. 193 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat în Bd.1 Mai bl.25, sc.A, et.4, ap.18, catre actualul
Hotararea nr. 194 - privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.62 din 03.01.2017, încheiat cu I.I.Berbecaru Viorica -(Anexa)
Hotararea nr. 195 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuine -(Anexa)
Hotararea nr. 196 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 187 din 31.05.2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L, întocmite în baza listei de prioritate pentru acordarea locuintei A.N.L., aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 186 din 31.05.2018
Hotararea nr. 197 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 76474 in suprafata de 80796 m.p, situat in Cartier Dric 3, proprietatea municipiului Husi, in 2 loturi distincte -(Anexa)
Hotararea nr. 198 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 5,34 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în municipiul Husi, strada Schit nr.10,bl.H.2,sc.A,parter, în dreptul apartamentului nr.1, judetul Vaslui -(Anexa)
Hotararea nr. 199 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 7,46 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în municipiul Husi, strada Schit nr.10, bl.H.2, sc.C, parter, în dreptul apartamentului nr.33, judetul Vaslui -(Anexa) 
Hotararea nr. 200 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 6,10 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.29, bl.5, sc.A, parter, in dreptul apartamentului nr.4, judetul Vaslui -(Anexa)
Hotararea nr. 201 - privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 28,00 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in strada Luceafarul nr.2, langa bloc B.2- (Anexa)
Hotararea nr. 202 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 296 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Costache Olareanu nr.11, catre domnul Tudor Ciprian, aferenta imobilului cu destinatie de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 203 - privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 90 din 29 martie 2018
Hotararea nr. 204 - privind aprobarea contractelor de dare în administrare intre U.A.T. Municipiul Husi prin Consiliul Local al Municipiului Husi si Consiliul Judetean Vaslui pentru bunurile imobile necesare "Statiei de transfer a deseurilor" si "Închidere finala depozit deseuri" -(Anexa)
Hotararea nr. 205 - privind preluarea contractului de concesiune asupra unor suprafete de teren situate în municipiul Husi, strada Dabija Neculai nr.30, în urma înstrainarii constructiilor cu destinatia de locuinta
Hotararea nr. 206 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce aparin domeniului privat al municipiului Husi
Hotararea nr. 207 - privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii si a Contractului de prestari servicii pentru amenajarea, întretinerea si înfrumusetarea spatiilor verzi, incheiate cu SC "PARCURI VERZI" SRL HUSI
Hotararea nr. 208 - privind darea în folosinta, pe perioada contractului de delegare a gestiunii catre SC”PARCURI VERZI & URBAN TRANS” SRL HUSI a spatiului în suprafaa construita de 61,96 mp, situata în Municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.9, Corp B, judetul Vaslui si a spatiului secundar în suprafata de 18.840,14 mp situat în Husi, str. Husi-Voloseni nr.20, judetul Vaslui
Hotararea nr. 209 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 210 - pentru completarea Hotarârii Consiliului Local Husi nr. 166/30.06.2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Husi în Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii "AQUAVAS" S.A -(Anexa)
Hotararea nr. 211 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017 -2019 pentru obiectivul de investitii «Modernizare strazi in Municipiul Husi» -(Anexa)
Hotararea nr. 212 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2021 pentru obiectivul de investitii «Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi» -(Anexa)
Hotararea nr. 213 - privind rectificarea bugetului local etapa iunie 2018 -(Anexa)
Hotararea nr. 214 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- etapa iunie 2018 -(Anexa)
Hotararea nr. 215 - aprobarea constituirii dreptului de servitute catre SC "ORANGE ROMÂNIA" SA Bucuresti reprezentata prin SC "ELECTROGRUP" SA pentru utilizarea suprafetei de 725,60 mp teren apartinând domeniului privat al municipiului Husi în vederea executarii lucrarilor de "Conectare site 5521 Husi cu doua trasee de fibra optica" -(Anexa)