Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Mai 2020

Hotararea nr. 215 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 162 din 27 februarie 2020 privind preluarea bunurilor de colectare deseuri – eurocontainere si europubele de la SC ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUSI si transmiterea acestora catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui în vederea utilizãrii acestora în «Sistemul integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui» - (Anexa)
Hotararea nr. 216 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 31.12.2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 217 - privind aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr.35/2020 referitoare la “Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona” - (Anexa)
Hotararea nr. 218 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 219 - privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 220 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Lucrari de extindere retea de apa potabila pe strada Arion, municipiul Husi, judetul Vaslui” - (Anexa)
Hotararea nr. 221 - privind actualizarea Programului de reparatii strazi in Municipiul Husi, judetul Vaslui pentru anul 2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 222 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr.16992 din 17.06.2015, pentru terenul in suprafata de 14 mp, situat in Piata Victoriei nr.11, langa Hala Agroalimentara – cladirea veche, cu destinatia comercializare legume-fructe, beneficiar SC “Prodan Com” SRL HUSI
Hotararea nr. 223 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 300 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Tudor Arghezi nr.9, catre doamna Munteanu Andreea, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acesteia
Hotararea nr. 224 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 300 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu nr.46, catre domnul Paduraru Iulian, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 225 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 300 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu nr.12, catre domnul Stan Florin, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 226 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 299,0 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat în strada Ciprian Porumbescu nr.49 - (Anexa)
Hotararea nr. 227 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 25,0 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat în strada 1 Decembrie nr.45.A - (Anexa)
Hotararea nr. 228 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77923 în 2 loturi distincte, a numarului cadastral 77420 în 2 loturi distincte si a numarului cadastral 77473 în 2 loturi distincte situate în Cartier Dric.2 - (Anexa)
Hotararea nr. 229 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77959 în 3 loturi distincte, a numarului cadastral 77963 în 6 loturi distincte, a numarului cadastral 77982 în 3 loturi distincte, a numarului cadastral 77694 în 6 loturi distincte, a numarului cadastral 77844 în 4 loturi distincte si a numarului cadastral 77946 în 2 loturi distincte situate în Cartier Dric.3 - (Anexa)
Hotararea nr. 230 - privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 300 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Victor Ion Popa nr.53, catre domnul Cucu Vasile
Hotararea nr. 231 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Victor Ion Popa nr.47, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Cretu Ana-Maria, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 232 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr. 13, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Gîsca Ionut, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 233 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Eroilor nr.8, bl.17, sc.B, parter, ap.1, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 234 - privind aprobarea modificarii geometriei, dimensiunilor laturilor si suprafetelor terenurilor cu numerele cadastrale 77797, 77796 si 77795 - (Anexa)