Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 Aprilie 2015

Hotararea nr. 91 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna aprilie 2015
Hotararea nr. 92 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ioachim Mihai
Hotararea nr. 93 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 196 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Alexandru Ghitescu nr.1, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 94 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical nr.3, situat in municipiul Husi, strada Toma Kisacov, nr.1, in vederea desfasurarii activitatii medicale - (Anexa)
Hotararea nr. 95 - privind preluarea Contractului de inchiriere nr.3031 din 01.01.2012 pentru terenul situat in municipiul Husi,strada Crizantemelor, in suprafata de 16,47 mp
Hotararea nr. 96 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al apartamentului situat in municipiul Husi, strada Scolii, nr.8, bl.30, sc.A, et.3, ap.15
Hotararea nr. 97 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare bl.L.5, sc.B, et.3, ap.11, catre actualul chiria
Hotararea nr. 98 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia "Imbracaminti bituminoase usoare strada Gheorghe Doja din municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 99 - privind aprobarea Regulamentului pentru prestarea serviciilor de salubrizare in municipiul Husi prin SC “ECOSALUBRIZARE PREST” SRL HUSI - (Anexa)
Hotararea nr. 100 - privind aprobarea Planului de actiune pentru anul 2015 privind serviciul de gestionare a cainilor fara stapan din Municipiul Husi
Hotararea nr. 101 - privind aprobarea contractului de mandat al domnului Hoha Gheorghe reprezentantul Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI
Hotararea nr. 102 - privind aprobarea taxelor pentru eliberarea atestatului de producator agricol si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, percepute in anul 2015
Hotararea nr. 103 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 14 mp, apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situat in Piata Victoriei, langa Hala Agroalimentara - (Anexa)
Hotararea nr. 104 - privind renovarea imobilului Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi, cladire monument istoric, prin accesarea unei finantari din fonduri structurale
Hotararea nr. 105 - privind modificarea Hotararii  Consiliului Local al Municipiului Husi nr.145 din 28.08.2014