Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 Ianuarie 2015

Hotararea nr.  01 - privind  alegerea  presedintelui de sedinta a  Consiliului Local al municipiului Husi  pentru  luna ianuarie 2015
Hotararea nr.  02 - privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Husi pentru anul scolar 2015-2016 -(Anexe)
Hotararea nr.  03 - privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere avand ca obiect mese(tarabe) aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi
Hotararea nr.  04 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 80,24 mii lei inregistrat la 31.12.2014, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in vederea decontarii sumelor in cadrul proiectului “Regenerarea Municipiului Husi,prin modernizarea spatiilor publice urbane - Cod SMIS 12183”
Hotararea nr.  05 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 529,13 mii lei rezultat din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii
Hotararea nr.  06 - privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Husi in anul financiar 2015 - (Anexe)
Hotararea nr.  07 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea alocarii sumei de 170.950  lei reprezentand contributia Consiliului local al municipiului Husi in cuantum de 5% din valoarea cheltuielilor de investitii efectuate de Spitalului Municipal “D. Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii
Hotararea nr.  08 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexe)
Hotararea nr.  09 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - (Anexe)
Hotararea nr.  10 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 20 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata  in municipiul Husi , strada M.Istrati, bl.23,sc.C,ap.31, catre SC “HERFARM” SRL HUSI, aferenta extinderii spatiului comercial-farmacie
Hotararea nr.  11 - privind   aprobarea concesionarii  prin licitatie publica a terenului  in suprafata de 363  mp, apartinand domeniului privat  al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Petru Filip nr.5.A, judetul Vaslui - (Anexe)
Hotararea nr.  12 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a  unui teren  in suprafata de 24  mp , apartinand   domeniului privat al municipiului Husi, situat  in strada Fundatura Prut nr.1.C, in vederea construirii unui garaj - (Anexe)
Hotararea nr.  13 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al  apartamentului situat  in municipiul Husi, strada  Eroilor nr.8, bl.17,sc.B,parter, ap.1
Hotararea nr.  14 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al apartamentului situat  in municipiul Husi, Bd.1 Mai , nr.5, bl.L.1,sc.A,et.4,ap.24
Hotararea nr.  15 - privind aprobarea Planului  de actiuni si lucrari de interes  local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru  anul  2015 - (Anexe)
Hotararea nr.  16 - privind aprobarea, pentru anul 2015, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu  contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului nr.427/2001
Hotararea nr.  17 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea   serviciilor sociale specializate   de Asociatia Comunitara „Totul pentru Viata” cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr. 12,  in anul financiar 2015
Hotararea nr.  18 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea   serviciilor sociale specializate  de  Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi  in anul financiar 2015
Hotararea nr.  19 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea   serviciilor sociale specializate  de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, in anul financiar 2015
Hotararea nr.  20 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea   serviciilor sociale specializate  de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr.Vicenzo Morinello  in anul financiar 2015
Hotararea nr.  21 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Barbu Lautaru , lot nr.2, judetul Vaslui, domnului Alexa Ami-Andrei
Hotararea nr.  22 - privind  aprobarea darii in folosinta gratuita a  spatiului in suprafata de 19,49 mp, situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.9, incinta Primariei Municipiului Husi – Corp B, judetul Vaslui, catre Asociatia Pensionarilor 2000 Husi, in vederea functionarii  clubului pensionarelor - (Anexe)
Hotararea nr.  23 - privind  aprobarea predarii unor bunuri din  Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, catre SC “AQUAVAS” SA Vaslui - (Anexe)
Hotararea nr.  24 - privind trecerea imobilului Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi, din domeniul privat in domeniul public al municipiului Husi.