Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 Iulie 2021

Hotararea nr. 211 - privind organizarea evaluarii finale a managementului la Casa de Cultura Municipala ”Alexandru Giugaru” Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi - (ANEXA)
Hotararea nr. 212 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea finala a managementului Casei de Cultura Municipale ”Alexandru Giugaru” Husi
Hotararea nr. 213 - privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalitatii de atribuire a contractului de delegare, a Contractului de delegare, a Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Husi - (ANEXA)
Hotararea nr. 214 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (ANEXA)
Hotararea nr. 215 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - (ANEXA)
Hotararea nr. 216 - privind aprobarea cuantumului tarifelor actualizate utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.08.2021 - (ANEXA)
Hotararea nr. 217 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul “Lucrari de extindere retele de alimentare cu apa potabila si canalizare menajera din municipiul Husi, judetul Vaslui ” - (ANEXA)
Hotararea nr. 218 - privind alocarea sumei de 118.762,00 lei cu TVA pentru efectuarea serviciilor de dezinsectie aeriana pe teritoriul intravilan al Municipiului Husi
Hotararea nr. 219 - privind aprobarea alocarii sumei de 26.000 lei reprezentând contributia Consiliului local al municipiului Husi în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii aprobate pentru Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii
Hotararea nr. 220 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.06.2021 - (ANEXA)
Hotararea nr. 221 - privind rectificarea bugetului local – etapa iulie 2021 - (ANEXA)
Hotararea nr. 222 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa iulie 2021 - (ANEXA)
Hotararea nr. 223 - privind aprobarea modificarii spatiilor comerciale de la etajul Pietei Agroalimentare – Hala noua din municipiul Husi, judetul Vaslui
Hotararea nr. 224 - privind modificarea Contractului de concesiune nr.30371 din 25.11.2008 încheiat între Consiliul Local al municipiului Husi si S.C. ANTA’95  SRL Husi - (ANEXA) 
Hotararea nr. 225 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Husi, în vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii a unor mijloace fixe si obiecte  de inventar din Parcul de Agrement Recea - (ANEXA)
Hotararea nr. 226 - privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe si obiecte de inventar din Parcul de Agrement Recea, în vederea casarii si valorificarii acestora - (ANEXA)
Hotararea nr. 227 - privind preluarea contractului de închiriere nr.63 din 03.01.2017 pentru terenul situat în municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.25, bl.3, sc.B, ap.2, cu destinatia de acces din exterior
Hotararea nr. 228 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 14 mp apartinând domeniului public al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat pe strada Piata Victoriei nr.11, în exteriorul Halei de carne si lactate - (ANEXA)
Hotararea nr. 229 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 20 mp apartinând domeniului public al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat pe strada Piata Victoriei nr.11, în exteriorul Halei de carne si lactate - (ANEXA)
Hotararea nr. 230 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului- teren cu nr. cadastral 78002 în 2 loturi distincte, situat in Cartier Dric 2
Hotararea nr. 231 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor- terenuri cu nr. cadastral 78916 în 2 loturi distincte, cu numarul cadastral 78695 în 5 loturi distincte, cu nr.cadastral 78559 în 3 loturi distincte si cu numarul cadastral 78566 în 11 loturi distincte, situate in Cartier Dric 3
Hotararea nr. 232 - privind aprobarea repartizarii a doua locuinte ANL situate în Soseaua Husi-Stanilesti, persoanelor aflate pe lista privind ordinea de prioritate în solutionarea cererilor depuse în vederea obtinerii de locuinte din fondul A.N.L.- tineri necasatoriti, aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 151 din 23.04.2019 - (ANEXA)
Hotararea nr. 233 -  privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere al imobilului situat în municipiul Husi, strada Paul Barais nr.2
Hotararea nr. 234 -  privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.A, parter, ap.3, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre doamna Iftene Gianina, actualul chirias
Hotararea nr. 235 -  privind aprobarea proiectului ”Constructia unui centru multi-functional în ZUM 3-Dric” SMIS 138482 si a valorii acestuia, în vederea semnarii contractului de finantare în cadrul apelului de proiecte POR 2014-2020, Axa prioritara 9-Sprijinirea Regenerarii Economice si Sociale a Comunitatilor Defavorizate din Mediul Urban  Prioritatea de investitie 9.1-Dezvoltare Locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC), Obiectiv specific 9.1 Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate, apel de proiecte Componenta 1-Apel: POR/722/9/1/1/Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate - (ANEXA)
Hotararea nr. 236 -  privind aprobarea Acordului de parteneriat actualizat actualizat între UAT Municipiul Husi în calitate de lider si partenerii Asociatia Centrul Diecezan Caritas si Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi pentru realizarea obiectivului de investitii “Constructia unui centru multi-functional în ZUM 3-Dric” SMIS 138482 în cadrul apelului de proiecte al Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara Axa prioritara   9 - SPRIJINIREA REGENERARII ECONOMICE SI SOCIALE A COMUNITATILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN,  Prioritatea de investitie 9.1-Dezvoltare Locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC), Obiectiv specific 9.1 Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate, apel de proiecte  SMIS 142239 Componenta 1-Apel: POR/722/9/1/1/Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate - (ANEXA)
Hotararea nr. 237 -  privind aprobarea proiectului “Reabilitare cladire- Casa Moruzi si înfiintare centru cultural-educational” SMIS 142239 si a valorii acestuia, în vederea semnarii contractului de finantare în cadrul apelului de proiecte POR 2014-2020, Axa prioritara 9 - Sprijinirea Regenerarii Economice Si Sociale A Comunitatilor Defavorizate Din Mediul Urban  Prioritatea de investitie 9.1-Dezvoltare Locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC), Obiectiv specific 9.1 Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate, apel de proiecte Componenta 1-Apel: POR/722/9/1/1/Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate - (ANEXA)
Hotararea nr. 238 -  privind aprobarea proiectului cu finantare europeana nerambursabila si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul “Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane” cod SMIS 125731, accesat în cadrul apelului de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI - (ANEXA)
Hotararea nr. 239 -  privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de lucrari “Reparatii grup sanitar Dispensarul Medical nr.1 din municipiul Husi, judetul Vaslui” - (ANEXA)
Hotararea nr. 240 -  privind aprobarea participarii Municipiului  Husi în calitate de membru fondator, la constituirea Asociatiei “Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Digitalizare si Dezvoltare Durabila a Judetului Vaslui” - (ANEXA)
Hotararea nr. 241 -  privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reparatii cladire Cabinete Stomatologice, str.1 Decembrie in municipiul Husi“ - (ANEXA)
Hotararea nr. 242 -  privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul Construire Casa Mortuara în cadrul Cimitirului Ortodox “Sf.Toma” din municipiul Husi, judetul Vaslui - (ANEXA)