Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 Noiembrie 2016

Hotararea nr. 94 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apar in domeniului public al municipiului Husi insusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001
Hotararea nr. 95 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 57 din 28.03.2013 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investitii “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare din municipiul Husi”, realizat conform Conventiei nr.25911 din 24.09.2007, in vederea inregistrarii in domeniul public - (Anexe)
Hotararea nr. 96 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Husi nr.23 din 29.01.2015 privind aprobarea predarii unor bunuri din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, catre SC “AQUAVAS” SA Vaslui - (Anexe)
Hotararea nr. 97 - privind aprobarea predarii unor bunuri apartinand domeniului public al municipiului Husi, aferente infrastructurii serviciului de alimentare cu apa si canal-epurare – Sector canal epurare, catre SC “AQUAVAS”SA Vaslui  - (Anexe)
Hotararea nr. 98 - privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere, avand ca obiect terenurile apartinand domeniului privat al municipiului Husi, pe care sunt amplasate constructii provizorii, cu destinatia de garaj sau magazie - (Anexe)
Hotararea nr. 99 - privind emiterea avizului de principiu in vederea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 15 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada General Teleman nr.19.A, pentru amplasarea unui modul demontabil cu destinatia de birou de asigurari
Hotararea nr. 100 - privind preluarea Contractului de inchiriere nr.32759 din 13.06.2013 pentru terenul situat in municipiul Husi, strada General Teleman,la intersectie cu strada Lt.Aviator Mitache, pe care este construit un spatiu comercial
Hotararea nr. 101 - privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre S.C. E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A, asupra unor terenuri in suprafata totala de 20 mp, pentru executarea lucrarilor “Inlocuire PTM 8 Husi cu PTAb” si “Inlocuire PTM 24 Husi cu PTAb” - (Anexe)
Hotararea nr. 102 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 19,50 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, strada General Teleman nr.1.A - (Anexe)
Hotararea nr. 103 - privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat in vederea incredintarii managementului Casei de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi, a proiectului de management „castigator”, in vederea incheierii contractului de management la Casa de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi - (Anexe)
Hotararea nr. 104 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexe)
Hotararea nr. 105 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi  - (Anexe)
Hotararea nr. 106 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - (Anexe)
Hotararea nr. 107 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul BIBLIOTECII MUNICIPALE “MIHAI RALEA” HUSI - (Anexe)
Hotararea nr. 108 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 112,0 mii lei reprezentand venituri proprii buget local – etapa noiembrie 2016 - (Anexe)
Hotararea nr. 109 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa noiembrie 2016  - (Anexe)
Hotararea nr. 110 - privind darea in administrarea unitatilor de invatamant de stat cu personalitate juridica din municipiul Husi a bunurilor imobile proprietatea publica a municipiului Husi, in care acestea isi desfasoara activitatea - (Anexe)
Hotararea nr. 111 - privind darea in administrarea institutiilor publice de cultura din municipiul Husi, a bunurilor imobile proprietatea publica a municipiului Husi, in care acestea isi desfasoara activitatea  - (Anexe)