Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 Septembrie 2015

Hotararea nr. 185-  privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna septembrie 2015
Hotararea nr. 186 - privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 527 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in  strada  Husi Stanilesti, nr.8.A
Hotararea nr. 187 - privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in Husi, Bd.1 Mai nr.5, bl.L.1, sc.A, et.3, ap.16 si Soseaua Husi-Stanilesti nr.9.B, bl.ANL.3, sc.B, et.3, ap.15, solicitat de titularii contractelor de inchiriere Mik Mihaela Evelina si Darie Eusebiu
Hotararea nr. 188 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al imobilului situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.1
Hotararea nr. 189 - privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 190 - privind aprobarea amenajarii  unei platforme de stocare temporara a deseurilor municipale, in suprafata de 12585 mp, amplasata in zona Dric III, municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 191 - privind aprobarea scoaterii din Programul Operational Sectorial – MEDIU a lucrarilor cuprinse in proiectul “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din aglomerarile Vaslui, Birlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui, in vederea executarii lor cu fonduri locale - (Anexa)
Hotararea nr. 192 - privind aprobarea contractarii unui împrumut în valoare de maximum 2.717.130 lei, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri