Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 30 Iulie 2019

Hotararea nr. 243 - privind actualizarea preturilor unitare ale lucrarilor de reparatii din Acordul-cadru de lucrari de reparatii curente strazi in municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 244 - privind actualizarea valorii contractului subsecvent de lucrari “Reparatii strazi în municipiul Husi (Soseaua Husi-Iasi)”
Hotararea nr. 245 - privind actualizarea valorii contractului de executie pentru investitia «Reparatii terenuri de sport din cadrul Liceului Agricol "Dimitrie Cantemir" si parcare din cadrul Liceului Tehnologic "Ioan Corivan" din municipiul Husi»
Hotararea nr. 246 - privind actualizarea Programului de reparatii strazi în municipiul Husi, judetul Vaslui, pentru anul 2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 247 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice si a valorii contractului de lucrari pentru obiectivul de investitie "Modernizare prin asfaltare strazi în municipiul Husi" - (Anexa)
Hotararea nr. 248 - privind actualizarea valorii contractului de executie lucrari pentru proiectul “Lucrari de reabilitare strada Ion Cernatescu, în municipiul Husi”
Hotararea nr. 249 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Reparatii curente Sala de Sport a Municipiului Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 250 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Reparatii acoperisuri locuinte ANL si locuinte din fondul locativ de stat din municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 251 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice, a valorii contractului de lucrari - rest actualizat 2019 si a contributiei locale pentru obiectivul de investitie "Modernizare strazi în municipiul Husi, judetul Vaslui" - (Anexa)
Hotararea nr. 252 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie «Construire gard Seminarul Teologic Ortodox" Sf.Ioan Gura de Aur” Husi» - (Anexa)