Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 31 Iulie 2017

Hotararea nr. 171 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.06.2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 172 - privind stabilirea indemnizatiei maxime lunare a consilierilor locali pentru participarea la sedinte si modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Municipiului Husi constituit la 21 iunie 2016
Hotararea nr. 173 - privind stabilirea salariilor si coeficientilor de ierarhizare pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhizarea functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei Municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica subordonate Consiliului Local al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 174 - privind stabilirea salariilor si coeficientilor de ierarhizare pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhizarea functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 175 - privind stabilirea salariilor si coeficientilor de ierarhizare pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhizarea functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 176 - privind aprobarea modului de intocmire a Registrului Agricol la nivelul UAT Husi
Hotararea nr. 177 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investitia de lucrari "Modernizare strazi in municipiul Husi" - (Anexa)
Hotararea nr. 178 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investitia de lucrari "Alimentare cu apa potabila zona de locuinte ANL Soseaua Husi-Iasi nr.74-76 in municipiul Husi" - (Anexa)
Hotararea nr. 179 - privind aprobarea temei de proiectare pentru investitia "Reabilitare termica/modernizare sediul Primariei Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 180 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia "Reparatii acoperisuri locuinte proprietatea Municipiului Husi" - (Anexa)
Hotararea nr. 181 - privind acordarea unui mandat special expres reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriale a Municipiul Husi, in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti- judetul Vaslui, cu privire la aprobarea tarifului unic la nivelul intregii arii de operare a SC"AQUAVAS" SA Vaslui
Hotararea nr. 182 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 183 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul BIBLIOTECII MUNICIPALE “MIHAI RALEA” HUSI - (Anexa)
Hotararea nr. 184 - privind aprobarea Planului de Actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Husi (PAED) - (Anexa)
Hotararea nr. 185 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 186 - privind modificarea elementelor de identificare (suprafete teren si constructie) ale imobilului "Cladire Consiliul Local al Municipiului Husi" situat in Municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.9 - (Anexa)
Hotararea nr. 187 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Luceafarul nr.1, bl.T.1, sc.D, et.4, ap.18, catre actualul chirias
Hotararea nr. 188 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Piata Victoriei nr.9, bl.18, sc.D, et.4, ap.11, catre actualul chirias
Hotararea nr. 189 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al apartamentului situat in municipiul Husi, strada Aleea Stadionului nr.11, bl.25, sc.C, et.4, ap.25, judetul Vaslui
Hotararea nr. 190 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 12 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi, situat in Husi, strada Stefan cel Mare, langa centrala termica, pentru amplasarea unei constructii mobile in vederea comercializarii produselor proprii, legume si fructe - (Anexa)
Hotararea nr. 191 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 15 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Aleea Stadionului nr.5.F, in spatele bl.19, in vederea construirii unui garaj - (Anexa)
Hotararea nr. 192 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 12,20 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi, strada Florilor, in fata bl.22, sc.C, parter, in vederea amplasarii unor mese, scaune, umbrele si a unui minifrigider - (Anexa)
Hotararea nr. 193 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- etapa iulie 2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 194 - privind rectificarea bugetului local etapa iulie 2017 - (Anexa)