Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 31 Octombrie 2019

Hotararea nr. 320 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 321 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 322 - privind validarea rezultatului examenului organizat in vederea ocuparii postului vacant de sef sectie la Sectia ATI din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi
Hotararea nr. 323 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 290 din 10 octombrie 2018 privind emiterea unui aviz favorabil privind constituirea Comisiilor de concurs si a Comisiilor de solutionare a eventualelor contestatii la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director de director medical si director financiar contabil la Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 234 din 25 iulie 2019
Hotararea nr. 324 - privind trecerea unui imobil - teren în suprafata de 1020 mp, situat în municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.110.A, judetul Vaslui, din domeniul public al Municipiului Husi în domeniul public al statului, în vederea darii în administrarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 325 - privind darea în administrare catre Directia de Asistenta Sociala Husi si Politia Locala Husi a spatiilor din incinta imobilului “Centru Consultativ pentru cetatenii municipiului Husi”, in care acestea isi desfasoara activitatea, proprietatea U.A.T. Husi, situate in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.17 - (Anexa)
Hotararea nr. 326 - privind darea în administrare catre SC “PARCURI VERZI & URBAN TRANS” SRL HUSI a Parcului de Agrement Recea, proprietatea U.A.T Husi, situat în municipiul Husi, strada Drum Recea nr.4 - (Anexa)
Hotararea nr. 327 - privind aprobarea Programului de pregatire, deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Husi pentru perioada 01 noiembrie 2019 – 31 martie 2020 si a Programului cu principalele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor negative ale situatiilor de urgenta specifice sezonului rece pentru perioada 01 noiembrie 2019 – 31 martie 2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 328 - privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L, întocmita în baza listei de prioritate pentru acordarea locuintelor A.N.L., aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 151 din 23.04.2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 329 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii locuintei apartinând domeniului privat al municipiului Husi , situata în Soseaua Husi-Stanilesti nr.5, Camin 1, sc.A, parter, apt.2, catre actualul chirias
Hotararea nr. 330 - privind modificarea art.1 din Hotarârea Consiliului Local al municipiului Husi nr.290 din 26.09.2019
Hotararea nr. 331 - privind aprobarea ordinii de prioritate a cererilor depuse conform Legii nr.15/2003, republicata, modificata si completata - (Anexa)
Hotararea nr. 332 - privind modificarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 333 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 305 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Costache Olareanu nr.12, catre doamna Mihalceanu Anastasia, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acesteia
Hotararea nr. 334 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77369 în 3 loturi distincte situate în Cartier Dric.3 - (Anexa)
Hotararea nr. 335 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 95 din 21 martie 2019 privind aprobarea preluarii de la S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI a punctelor gospodaresti amplasate pe domeniul public din municipiul Husi ,autocompactoare , eurocontainere si europubele, bunuri achizitionate în cadrul proiectului Phare 2004 - (Anexa)
Hotararea nr. 336 - privind predarea unui tocator cãtre S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI
Hotararea nr. 337 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Husi care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile scolare de la nivel national si international in anul scolar 2018-2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 338 - privind acordarea de premii elevilor din invatamantul preuniversitar din municipiul Husi pentru rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile scolare, obtinute in anul scolar 2018-2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 339 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reparatii curente cabinet medical scolar în municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 340 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Amenajari exterioare Gradinita cu Program Prelungit nr.1 Husi” - (Anexa)(Anexa)
Hotararea nr. 341 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Realizare bransament canalizare menajera Stadionul Municipal Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 342 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Înlocuire conducta apa potabila pe strada Ana Ipatescu din municipiul Husi, judetul Vaslui” - (Anexa)
Hotararea nr. 343 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Realizare canalizare menajera strada Dobrina din municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 344 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reparatii tencuieli balcon apartament proprietatea municipiului Husi" - (Anexa) 
Hotararea nr. 345 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reparatii cladire Cabinete Stomatologice, strada 1 Decembrie în municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 346 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reamenajare loc de joaca strada 1 Decembrie în municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 347 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reamenajare loc de joaca strada A.I.Cuza (lânga magazinul Jysk) în municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 348 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reamenajare loc de joaca strada Al.Giugaru în municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 349 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reamenajare loc de joaca strada A.I.Cuza – Parc Cercetasi - în municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 350 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reparatii curente Gradinita cu Program Prelungit nr.7 din municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 351 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.09.2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 352 - privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din învatamântul preuniversitar de stat din Municipiul Husi pentru semestrul I an scolar 2019-2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 353 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2020 pentru obiectivul de investitii «Reabilitare instalatii de incalzire Casa de Cultura "Alexandru Giugaru" Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 354 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 5799 mii lei reprezentand venituri proprii buget local, sume alocate din fondul de dezvoltare si investitii (FDI) si venituri din donatii si sponsorizari - (Anexa)
Hotararea nr. 355 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa octombrie 2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 356 - privind anularea majorarilor de întârziere pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local în conditiile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale - (Anexa)
Hotararea nr. 357 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 71925 în suprafata de 18840 mp, situat în strada Husi-Voloseni nr.20, proprietatea municipiului Husi, în 2 loturi distincte - (Anexa)