Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

proiecte

Nr. crt.Titlul proiectului
Programul de finantare
Axa prioritara
Perioada de implementare
Valoarea totala LEIValoarea totala EURObiectiveRezultatObs.
18BIBLIOHUB VASLUI implementat la Biblioteca Municipala “Mihai Ralea “ municipiul Husi, jud.Vaslui
PNRR 2022
Componenta 7 Transformare digitala
Operatiunea D. Competente digitate, Capital uman si utilizarea internetului
INVESTITIA 117. Scheme de finantarepentru biblioteci pentru a devein hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale
Contract de finantare nr.MCID 760143/13.10.2023
Perioada de implementare:13.10.2023-30.06.2026
916.467,41 leiObiectivul general: Imbunatatirea competentelor digitale de baza ale comunitatilor cu acces limitat la formare digitala si ale grupurilor marginalizate

Obiectivul specific: Renovarea tronson 1 si echiparea cu calculatoare si echipamente tehnice a Bibliotecii Mihai Ralea Husi si dezvoltarea competentelor de baza, cum ar fi alfabetizarea digitala, securitatea digitala si educatia antreprenoriala digitala pentru cetatenii din comunitati defavorizate.
Renovarea TRONSON1 a Bibliotecii Mihai Ralea din Husi, modernizarea si dotarea cu echipamente informatice a Bibliotecii si instruirea unui numar de minim 80 de cetateni din zone defavorizate in vederea dobandirii de competente digitaleIn implementare
17Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși Planul național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/01, PNRR/2022/C15/02, componenta 15 — Educație, investiția 1 29.08.2022 – 29.10.202521.667.344,35Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși-numar de copii pentru care se ofera sprijin educational; -necesarul de energie primara cu cel putin 20% mai mic decat cerinta pentru cladirile al caror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientarilor nationale, demonstrat prin certificate de performanta energeticaIn implementare
16“Inființarea Clubului Seniorilor din Huși” cod SMIS 153168.
POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1
Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC)
Contract de finantare 7774/08.06.2022 Perioada de implementare: 08.06.2022 – 31.12.2023
1.062.200,00 lei214.629,21 euro
Curs euro 02.12.2021
4,9490 lei
Dezvoltarea serviciilor de socializare și petrecere a timpului liber pentru vârtsnici - Creșterea calității vieții persoanelor, din comunitatea marginalizată prin oferirea de servicii socio-medicale, sociale și medicale în cele 36 de luni de implementare a strategieiÎnființarea Clubului Seniorilor din Huși (reabilitarea clădirii Centralei termice ZUM)In implementare
15“Construirea unui teatru de vară în zona Recea” cod SMIS 153167
POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1
Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC)
Contract de finantare 7775/31.12.2022 Perioada de implementare: 27.05.2022 – 31.12.2023
2.605.213,18 lei 526.412,04 euro
Curs euro
02.12.2021
4,9490 lei
Facilitarea accesului către spaţii publice destinate activităţilor culturale şi educaţionale - Dezvoltarea serviciilor educaționale, socio-educaționale și cultrale pentru comunitatea marginalizată, în perioada de implementare a strategieiConstruirea unui teatru de vară în Zona Recea Contruirea unui teatru de vară în locaţia propusă în ZUM 3, răspunde nevoii populaţiei privind accesul la spaţii corespunzătoare derulării activităţilor cultural educative, investiţie care poate fi privită şi ca o măsură de desegregare, prin animarea zonei vizate şi mutarea centrului de manifestare a activităţilor cultural educative in această zonă, în perioada anotimpurilor caldeIn implementare
14“Regenerare cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane”   
SMIS 125731
POR 2014-2020
Axa prioritara 13.: Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii Contract de finanțare nr. 7556/ 04.03.2022 Perioada de implementare: 04.03.2022 – 31.08.2023
5.101.602,381.095.352,09 euro Curs euro Martie 2018 4,6575 leiObiectivul general al proiectului : Revitalizarea fizica, sociala si economica a cartierului Corni din Municipiul Husi, în scopul îmbunatatirii calitatii vietii populatiei Municipiului Husi în general si a grupurilor de persoane vulnerabile din localitate, în particular (în special prescolari, persoane aflate în risc de excluziune sociala, someri, persoane cu dizabilitati, persoane vârstnice). Proiectul îsi propune regenerarea urbana a unui cartier limitrof din Municipiul Husi, intrat într-o stare accelerata de degradare, inclus în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate, prin realizarea a 2 obiective de referinta în plan social pentru comunitatea locala, respectiv: -1 gradinita cu program prelungit, cu o capacitate de aproximativ 40 de prescolari, majoritatea provenind din comunitatea defavorizata care locuieste în Cartierul Corni, si care sunt expusi riscului de marginalizare, analfabetism, excluziune sociala si saracie - Reabilitarea a 4 strazi care asigura accesul catre unitatea de învatamânt, si care se afla în prezent în stare de degradare avansata, îngreunând circulatia pietonala si rutiera si punând în pericol integritatea fizica a locuitorilor riveraniRezultate proiect: -40 de prescolari, proveniti în principal din comunitatile marginalizate din cartierul Corni, din Municipiul Husi, participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura finalizata si dotata obiect al proiectului; -1 cladire cu functie educationala (gradinita) finalizata si dotata modern; -1 cladire anexa finalizata -1.030 km de drumuri publice reabilitate; -0.714 km trotuare pietonale construite/reabilitate,In implementare
13Înfiintare centru cultural-educational- Reabilitare/modernizare Casa Moruzi (Atelier Scoala1-AI Cuza) - POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1 Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC)
Contract de finantare nr. 7272/22.11.2021
Perioada de implementare: 22.11.2021-31.03.2023
2.434.828,45512.433,64 eur=4,7515Reabilitarea si dotarea cladirii Casa Moruzi – (cladirea Ateliere Scoala nr.1), în vederea deschiderii unui centru cultural educationalReabilitarea si dotarea cladirii Casa Moruzi in vederea deschiderii unui centru cultural educational. In cadrul centrului educational vor functiona cluburi artistice, culturale si educationale pentru 70 de copii.In implementare
12Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si înfiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii SMIS 142238
POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1
Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC) Contract de finantare nr. 319/09.12.2021
Perioada de implementare
09.12.2021-31.03.2023
1.848.873,94 389.113,74 eur=4,7515Reabilitarea cladirii dispensarului Casa Ralea si dotarea cu echipamente destinate furnizarii serviciilor de recuperare medicala, servicii oferite unui numar de 100 persoane pe o perioada de 3 ani.Reabilitarea cladirii dispensarului Casa Ralea in suprafata de 177,75mp si dotarea cu echipamente destinate furnizarii serviciilor de recuperare medicala, servicii oferite unui numar de 100 persoane pe o perioada de 3 ani.In implementare
11Reabilitare cladire ”Baia populara” si înfiintarea unui centru social de urgenta în mun. Husi SMIS 142240
POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1
Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban;
Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC)
Contract finantare nr. 7461/28.12.2021 Perioada implementare: 28.12.2021-31.08.2023
2.272.701,59478.312,44 eur=4,7515Reabilitarea cladirii „Baia populara” si infiintarea unui centru social de urgenta în municipiul Husi destinat persoanelor fara adapost, victimelor violentei in familie, precum si a altor situatii de risc social, domiciliate in municipiul Husi si crearea premiselor de reinsertie sociala a acestora.Reabilitarea cladirii „Baia populara” în suprafata de 295mp si infiintarea unui centru social de urgenta în municipiul Husi destinat persoanelor fara adapost, victimelor violentei in familie, precum si a altor situatii de risc social, domiciliate in municipiul Husi, servicii oferite unui numar de 50 de persoane vulnerabile din ZUM (fara adapost)In implementare
10Lucrari de infrastructura stradala cartier Dric 2 si Dric 3 din municipiul Husi, judetul Vaslui – Cod SMIS 138579
POR/GAL Husi – CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9 –Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii .9.1-Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC). Contract de finantare nr. 7122/29.09.2021 Perioada de implementare: 29.09.2021-31.08.2023
2.633.901,49 lei554.330,52 euro curs euro = 4,7515 leiRealizare lucrari de infrastructura stradala Cartier DRIC 2 SI DRIC 3 din Municipiul Husi , judetul Vaslui Amplasamentul Str Doctor Inginer Ioan Neamtu,str General Doctor Aviator Victor AnastasiuAmenajare Strada Doctor Inginer Ioan Neamtu  parte carosabila cu structura rutiera noua cu latimea de 6.00 m si  doua trotuare cu latimea de 1,00  m încadrate de borduri;  -Amenajare Strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu parte carosabila cu structura rutiera noua cu latimea de 6.00 m si doua trotuare cu latimea de 1,00 m încadrate de borduri;In implementare
9Constructia unui centru multi-functional în ZUM 3-Dric – SMIS 138482
POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)
Contract de finantare nr. 7282/19.12.2021
Perioada implementare 36 luni (nu mai tarziu de decembrie 2023)
2.541.016,67 lei534.781,99 Euro eur=4,7515Dezvoltarea si implementarea de masuri integrate pentru imbunatatirea calitatii vietii pentru un numar de 100 copii si 130 adulti din zona marginalizata- constructia unui Centru de resurse pentru comunitate in ZUM 3 DRICPrezentul proiect propune constructia unui Centru de resurse pentru comunitate in ZUM 3 DRIC  care va fi realizat in cadrul proiectului “Constructia unui Centru Multifunctional in ZUM 3  Dric” cuprins în Planul de Actiuni din cadrul SDL pentru zone urbane marginalizate, în care UAT-Husi este solicitant eligibil. Se propune realizarea constructiei Centru Multifunctional, pornind de la  tema de proiectare si discutiile purtate cu beneficiarul.  In conformitate cu acestea, se propune o constructie noua care va integra toate functiunile necesare si va acoperi necesarul de spatii alocate. Prin intermediul acestui centru se vor desfasura activitati socio-educative pentru un numar  de 100 copii si 130 adulti din zona marginalizata. Precizam ca intreaga constructie a fost dimensionata pentru a primi in mod simultan un maximum de 150 de persoane, incluzand si personalul angajat.In implementare
8Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si înfiintarea unui Centru Multifunctional în ZUM 1 – SMIS 138389
POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)
Contract finantare nr. 7330/21.12.2021
Perioada implementara 36 luni (nu mai tarziu de decembrie 2023)
843.334,62 lei177.488,08 euro eur=4,7515Obiectivul general al proiectului consta in reabilitarea cladirii scolii din Zona Corni (ZUM 1) si infiintarea unui serviciu de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati.Prezentul proiect propune reabilitarea demisolului contructiei existente C2, in suprafata construita de cca 170.74 mp, spatiile urmand sa primeasca functiunea de Centru pentru serviciii de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati. Prin intermediul acestui centru se va acorda asistenta sociala si ingrijire medicala la domiciliu persoanelor varstnice si persoanelor cu dizabilitati, in vederea cresterii calitatii vietii acestora. Se vor oferi servicii unui numar de 150 de persoane varstnice si persoane cu dizabilitati pe o perioada de 3 ani.In implementare
7SIS-HUSI – Servicii Integrate Socio-medicale pentru Husi Comunitate Incluziva finantat in cadrul  Axei Prioritare 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii din Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare SMIS 139988
Contract de finantare POCU/717/5/1/139988
Perioada implementare 16.04.2021-15.10.2023
263.550,56 lei55.466,81 euro eur=4,7515Cresterea calitatii vietii pentru un numar de 300 persoane, din comunitatea marginalizata prin oferirea de servicii socio-medicale, sociale si medicale in cele 36 de luni de implementare a SDL.Dezvoltarea serviciilor sociale, socio-medicale, si medicale destinate persoanelor vulnerabile din comunitatea marginalizata Cresterea gradului de implicare activa a comunitatii in dezvoltarea de servicii socio-medicale adaptate nevoilor persoanelor varsnice din Mun Husi, jud Vaslui pe perioada de implementare a proiectului.In implementare
6A.C.C.E.P.T – ACTIUNI CONCRETE IN  COMUNITATE, EDUCATIE PENTRU TOTI - finantat in cadrul  Axei Prioritare 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii din Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare SMIS 139987
Contract de finantare nr. POCU/717/5/1/139987
Perioada implementare 16.04.2021-15.12.2023
257.600,56 lei54.214,57 euro eur=4,7515Dezvoltarea si implementarea de masuri integrate pentru imbunatatirea calitatii vietii pentru un numar de 900 de persoane din comunitatea marginalizata din mun Husi, jud Vaslui, in conformitate cu obiectivele specifice stabilite de Grupul de Actiune Locala Husi – Comunitate Incluziva.Cresterea gradului de implicare activa populatiei in viata sociala pentru solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea marginalizata din Mun Husi, jud Vaslui pe perioada de implementare a proiectului. Dezvoltarea serviciilor educationale, socio-educationale si cultrale pentru un numar de 170 de copii din comunitatea marginalizata si serviciilor comunitare pentru un numar de 130 de adulti din comunitatea marginalizata, in perioada de implementare a strategiei.In implementare
5Achizitionarea de echipamente IT in vederea desfasurarii activitatilor scolare in contextul SARS-COV-2 – SMIS 144153
Axa prioritara: Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala Competitiva
Contract de finantare nr.71/233t/02.06.2021
12 luni
02.06.2021-02.06.2022 Act aditional nr.1, inregistrat cu nr. 13149/09.05.2022 pana la data de 02.11.2022
7.793.474,70 lei1.584.136,16 Curs valutar 4,9197 leiAchizitionarea de echipamente IT pentru institutiile de invatamant preuniversitar din Municipiul Husi in vederea desfasurarii in conditii de preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar 2020-2021, in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV2.1. Achizitionarea a 4.269 tablete 2. Achizitionarea a 101 laptop-uri 3. Achizitionarea a 93 sisteme desktop/monitor 4. Achizitionarea a 46 sisteme all in one 5. Achizitionarea a 57 camere web 6. Achizitionarea a 117 -servicii de instalare si configurare gratuitecamere web video conferinta 7. Achizitionarea a 90 proiectoare 8. Achizitionarea a 98 ecrane proiectie de perete 9. Achizitionarea a 133 table interactive 10. Achiztionarea a 37 routere wireless Servicii aferente echipamentelor: -4269 abonamente internet portabil pt tablete min 24 luni; - servicii de instalare si configurare gratuite.In implementare
4Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competentele partajate, în cadrul Primariei Municipiului Husi, POCA 2014-2020
Axa prioritara: Administratie publica si sistem judiciar
30 luni
02.07.2020-02.12.2022
POCA/661/2/1(CP13/2019
Contract de finantare nr. 229/30.06.2020
2.885.324,00630.355,88 Curs euro 4,5772 leiFundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate -Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competentele partajate, în cadrul Primariei Municipiului HusiRezultat program 5. Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice %) locale imbunatatite, in vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific – Rezultat proiect 2. 78 de persoane din cadrul grupului tinta, instruite in ceea ce priveste utilizarea soluþiilor informatice implementate in cadrul proiectului. Persoanele in cauza vor fi evaluate si vor primi un certificat din partea furnizorului solutiilor informatice integrate, care va realiza instruirea prin personalul sau specializat (formatori). Rezultat program 3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetaþeni la nivel %) local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate – Rezultat proiect 1. Noi soluþii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competentele partajate, in cadrul Primariei Municipiului Husi – acestea furnizeaza digital fluxurile de lucru din cadrul institutiei, in scopul eficientizarii procesarii documentelor, evitarii intreruperilor ce pot aparea in fluxurile informationale ale institutiei, reducând astfel intârzierile in procesul decizional cu impact asupra activitatilor operative si asigurand accesul online la serviciile publice gestionate partajat de Municipiul Husi.In implementare
3“Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” SMIS 123567
Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon
Contract de finantare nr. 5397/04.05.2020
Perioada de implementare: 61 luni
04.05.2020-31.12.2023
39.323.095,89 lei Din care: -asfaltare strazi: 7.865.477,09 -dezvoltare terminal: 32.529.931,948.596.339,60 martie 2018 4,5744 leiObiectivul general al proiectului propus spre finantare este de îmbunatatire a infrastructurii necesare pentru utilizarea modurilor nepoluante de transport public, cu masinile electrice sau hibride, cu scopul reducerii numarului de deplasari cu transportul privat (autoturisme personale) si, implicit, reducerea emisiilor echivalente CO2 din transport.– Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera – Cresterea anuala estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport public de calatori construite / modernizate/ extinse -Autobuze achizitionate -10 buc -Statii de reincarcare electrica achizitionate/instalate/construite pentru autobuzele alimentate electric -1 statie -Statii de transport public construite/modernizate/reabilitate -55 statii -Sisteme de e-ticketing create/modernizate/reabilitate – 1sistem -Lungimea/ Suprafata infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de calatori construite/extinse/modernizate ( km)-27.000mp -Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/ modernizate/ extinse (km), dupa caz- 1.9 km -Cresterea anuala estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite-20 persoaneIn implementare
2“Reabilitarea termica/ modernizare sediul Primariei municipiului Husi” SMIS 117872
POR 2014-2020
Axa 3.1. Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon
Contract de finantare nr.
3299/08.10.2018
Perioada implementare 08.10.2018-31.08.2022
5.492.555,71 lei1.215.920,41 Curs euro 30.12.2016 4,5172 leiObiectivul general/ Scopul: Cresterea eficientei energetice a cladirii aferente sediului Primariei din Municipiul Husi, judetul Vaslui, prin reabilitarea si modernizarea acesteia, prin realizarea de investitii asupra corpului de cladire in conditiile asigurarii confortului interior si implicit economisirea de resurse financiare, avându-se in vedere un set de actiuni specifice, in urma stabilirii starii tehnice a constructiei si instalatiilor existente in care isi desfasoara activitatea-Reabilitarea termica a constructiei principale cu modificari ale finisajelor peretilor exteriori, ale invelitorilor, ale tamplariri exterioare.-La nivelul peretilor se vor realiza termosisteme care sa asigure economia de energie. -Se va realiza termoizolarea si hidroizolarea tuturor placilor din b.a. -realizarea amenajarilor exterioare: rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati, trotuare, accese pietonale -reabilitarea partiala a instalatiilor interioare, cu accent pe sistemele sanitare si de incalzire; -reabilitarea partiala a instalatiilor electrice, avand ca obiectiv eficientizarea iluminatului; -se va monta un numar de 40 panouri fotovoltaice, care vor asigura doar cantitatea de energie necesara cladirii; vor fi amplasate pe acoperisul cladirii; -se va monta un numar de 10 panouri solare, care vor asigura doar cantitatea de apa calda necesara cladirii; vor fi amplasate pe acoperisul cladirii.In implementare
1“Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ cod SMIS 122165
POR 2014-2020 Axa prioritara 10- Imbunatatirea infrastructurii
Contract finantare nr. 6385/03.12.2020
Perioada de implementare 03.12.2020-30.09.2023
8.003.076,19 lei1.720.610,62 euro Curs euro februarie 2018 4,6513 leiObiectivul general:  imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie din MUNICIPIUL HUSI, pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterea participarii populatiei scolare la procesul educational prin reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladirea C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir.– Corp de cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir, reabilitat si modernizat in conformitate cu cerintele din documentatia tehnica. – Crearea de facilitati / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati. – Echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir.In implementare