Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 10 Iulie 2012

HOTARAREA Nr. 07 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna iulie 2012
HOTARAREA Nr. 08 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - Anexa
HOTARAREA Nr. 09 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi- Anexa
HOTARAREA Nr. 10 - privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi - Anexa
HOTARAREA Nr. 11 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi - Anexa
HOTARAREA Nr. 12 - privind aprobarea acordului de infratire intre municipiul Husi, judetul Vaslui din Romania si orasul Cimislia din Republica Moldova
HOTARAREA Nr. 13 - pentru emiterea unui aviz privind schimbarea denumirii Grupului Scolar Tehnic "Sfanta Ecaterina " Husi in Scoala Profesionala Speciala "Sfanta Ecaterina" Husi, incepand cu anul scolar 2012-2013
HOTARAREA Nr. 14 - privind completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.42 din 23.02.2012 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din municipiul Husi pentru anul scolar 2012-2013
HOTARAREA Nr. 15 - privind emiterea avizului de principiu in vederea schimbarii denumirii de Drum Gh.Alexandrescu in strada Pictor Viorel Husi
HOTARAREA Nr. 16 - privind emiterea avizului de principiu in vederea atribuirii denumirii unei strazi nou infiintate, datorita extinderii intravilanului municipiului Husi, judetul Vaslui
HOTARAREA Nr. 17 - privind emiterea avizului de principiu pentru atribuirea denumirii de strada Husi-Poganesti, strazii nou infiintate, datorita extinderii intravilanului municipiului Husi, judetul Vaslui
HOTARAREA Nr. 18 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, situat in intravilanul municipiului Husi,zona Cartierului Dric, judetul Vaslui, doamnei Buhaescu Anca-Mihaela
HOTARAREA Nr. 19 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 3 loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in municipiul Husi, zona Dric, nr.2, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte - Anexa
HOTARAREA Nr. 20 - privind aprobarea preluarii de la Scoala cu clasele I-VIII nr.1 "Mihail Sadoveanu" a imobilului, teren si constructii situate in Municipiul Husi, strada Al.I.Cuza nr.13, unde a functionat Altelierul scolii - Anexa
HOTARAREA Nr. 21 - privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - Anexa
HOTARAREA Nr. 22 - privind aprobarea contractarii de catre municipiul Husi a unei finantari rambursabile interne in valoare de 10.000.000 lei pentru asigurarea implementarii proiectelor cu finantare externa nerambursabila
HOTARAREA Nr. 23 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate precum si a indicatorilor tehnico-economici, aferenti proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, Judetul Vaslui"
HOTARAREA Nr. 24 - privind aprobarea modificarilor la Contractul unic de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Vaslui - Anexa