Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Articole recente

Vremea

Weather Icon

Hotarari 15 Aprilie 2020

Hotararea nr. 178 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna aprilie 2020
Hotararea nr. 179 - privind stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local al Municipiului Husi,în situatii exceptionale, constatate de autoritatile abilitate - (Anexa)
Hotararea nr. 180 - privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2019 a managementului la Casa de Cultura Municipala „Alexandru Giugaru” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 181 - privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2019 a managementului la Biblioteca Municipala „Mihai Ralea” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 182 - privind suspendarea temporara a obligatiei de plata a chiriei datorata conform contractelor de inchiriere din Bazarul din strada Stefan cel Mare - (Anexa)
Hotararea nr. 183 - privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru igienizat strãzi si trotuare din municipiul Husi utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI - (Anexa)
Hotararea nr. 184 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 185 - privind preluarea contracost, la valoarea de inventar rãmasã neamortizatã, a recipientelor de colectare deseuri de la S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI si darea în administrare a acestora catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Vaslui (A.D.I.V ) în vederea utilizarii acestora in «Sistemul integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui» Zona III Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 186 - privind preluarea a doua autogunoiere de la SC ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI - (Anexa)
Hotararea nr. 187 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a doua autogunoiere proprietatea publica a Unitatii Administrativ – Teritoriale Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 188 - privind aprobarea preturilor si tarifelor serviciilor conexe serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare utilizate de AQUAVAS SA VASLUI – SUCURSALA HUSI - (Anexa)
Hotararea nr. 189 - privind acordul pentru achizitia de bunuri si lucrari finantate din Cota de dezvoltare aferenta anului 2019 al operatorului de apa si canal – SC AQUAVAS SA Vaslui, sucursala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 190 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire service auto, locuinta si împrejmuire teren, amplasament: Municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.130, judetul Vaslui, C.F. 76427, beneficiar Barbu Aurel-Ionel - (Anexa)
Hotararea nr. 191 - privind atestarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, însusit prin Hotarârea Consiliului Local al municipiului Husi nr.21 din 12.04.2001 - (Anexa)
Hotararea nr. 192 - privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L, întocmita în baza listei de prioritate pentru acordarea locuintelor A.N.L., aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 151 din 23.04.2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 193 - pentru aprobarea listei privind ordinea de prioritate în solutionarea cererilor depuse în vederea obtinerii unei locuinte din fondul locativ de stat - (Anexa)
Hotararea nr. 194 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea repartizarii unei locuinte din fondul locativ de stat catre doamna Bosoi Gianina
Hotararea nr. 195 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului – teren cu numarul cadastral 78933, în suprafata de 1590 mp, situat in strada Toma Kisacov nr.1, proprietatea municipiului Husi, în 2 loturi distincte - (Anexa)
Hotararea nr. 196 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 77763 în 2 loturi distincte, situate în Cartier Dric.2 - (Anexa)
Hotararea nr. 197 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77439 în 2 loturi distincte si cu numarul cadastral 77820 în 3 loturi distincte, situate în Cartier Dric.3 - (Anexa)
Hotararea nr. 198 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 199 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 220,0 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat în strada Toma Kisacov nr.1.E - (Anexa)
Hotararea nr. 200 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 9,40 mp situat pe Aleea Mihail Kogalniceanu nr.2.C, teren apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 201 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “ Realizare retea canalizare menajera strada Dobrina din municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 202 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Realizare bransament canalizare menajera Stadionul Municipal Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 203 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “ Realizare retea de alimentare cu apa, canalizarea menajera si S.P.A.U. strada Sulfinei din municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 204 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Realizare retea de alimentare cu apa potabila strada Dobrina din municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 205 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Realizare retea de alimentare cu apa potabila strada Fdt.Viticulturii din municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 206 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Lucrari de reabilitare retele de apa potabila si canalizare menajera in municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 207 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Realizare gratar pentru colectarea apelor pluviale de pe strada Dacia din municipiul Husi" - (Anexa) 
Hotararea nr. 208 - privind atestarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001