Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 22 Februarie 2018

Hotararea nr. 51 - privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al domnului Dobrea Daniel
Hotararea nr. 52 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului Blanariu Victor
Hotararea nr. 53 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 2(doua) spatii comerciale apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situat in Piata Victoriei, noua Hala Agroalimentara - (Anexa)
Hotararea nr. 54 - privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.21 din 12.04.2001
Hotararea nr. 55 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Husi, strada Luceafarul nr.1, bl.T.1, sc.D, et.4, ap.18 ,judetul Vaslui, de pe numele Botezatu Mircea pe numele Botezatu Doina
Hotararea nr. 56 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 316 din 27.12.2017 privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 57 - privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Biblioteca Municipala ”Mihai Ralea” Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 58 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Husi
Hotararea nr. 59 - privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Casa de Cultura Municipala ”Alexandru Giugaru” Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 60 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Casei de Cultura Municipale ”Alexandru Giugaru” Husi
Hotararea nr. 61 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Comisiile de concurs si in Comisiile de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director de director medical si director financiar-contabil, la Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi
Hotararea nr. 62 - privind alocarea de fonduri in anul 2018, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Comunitara „Totul pentru Viata” cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr. 12
Hotararea nr. 63 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Comunitara „Totul pentru Viata” cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr. 12 - (Anexa)
Hotararea nr. 64 - privind alocarea de fonduri in anul 2018, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate oferite de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, str. B-dul 1 Mai, bl. 25,Sc. D, parter
Hotararea nr. 65 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, str. B-dul 1 Mai, bl. 25, Sc. D, parter - (Anexa)
Hotararea nr. 66 - privind alocarea de fonduri in anul 2018, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 43
Hotararea nr. 67 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 43 - (Anexa)
Hotararea nr. 68 - privind alocarea de fonduri in anul 2018, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia „Congregatia Surorilor Saracilor Parintelui Vicenzo Morinello” cu sediul in municipiul Husi, strada Corni nr. 144
Hotararea nr. 69 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo Morinello cu sediul in municipiul Husi, str. Corni nr.144 - (Anexa)
Hotararea nr. 70 - privind alocarea de fonduri in anul 2018, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate oferite de Asociatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi str. Melchisedec nr.4
Hotararea nr. 71 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi str. Melchisedec nr.4 - (Anexa)
Hotararea nr. 72 - privind emiterea acordului pentru elaborare P.U.Z. Spatiu comercial si spalatorie auto, situat in vecinatatea unui imobil proprietatea municipiului Husi
Hotararea nr. 73 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 76264 în suprafata de 109835 mp situat în Cartier Dric 2, proprietatea municipiului Husi, în 10 loturi distincte - (Anexa)
Hotararea nr. 74 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 76252 în suprafata de 212.347 mp situat în Cartier Dric 3, proprietatea municipiului Husi, în 12 loturi distincte - (Anexa)
Hotararea nr. 75 - privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.10 din 31.01.2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 76 - privind emiterea avizului de principiu în vederea concesionarii prin licitatie publica a unui numar de 11 loturi de teren, în suprafata de 300 mp fiecare, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situate în municipiul Husi, Cartier Dric, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte  - (Anexa)
Hotararea nr. 77 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Husi in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti- judetul Vaslui, cu privire la cererea de aderare a Comunei Botesti, Comunei Danesti, Comunei Dragomiresti, Comunei Pungesti, Comunei Solesti si Comunei Stanilesti, judetul Vaslui, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – APC Vaslui