Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 24 August 2017

Hotararea nr. 195 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna august 2017
Hotararea nr. 196 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 197 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 198 - privind aprobarea aderarii Municipiului Husi la Conventia Primarilor pentru Clima si Energie - (Anexa)
Hotararea nr. 199 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Construire podet tip P2 pe strada Schit km.0+575, in municipiul Husi “ - (Anexa)
Hotararea nr. 200 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Lucrari de reparatii Gradinita cu Program Prelungit nr.7, Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 201 - privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "Modernizare strazi in municipiul Husi"
Hotararea nr. 202 - privind numirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Husi
Hotararea nr. 203 - pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.149 din 30.06.2017 privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte - (Anexa)
Hotararea nr. 204 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.73 din 13.04.2010 - (Anexa)
Hotararea nr. 205 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 76036 in suprafata de 110.135 mp situat in Cartier Dric 2, proprietatea municipiului Husi, in doua loturi distincte - (Anexa)
Hotararea nr. 206 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 75227 in suprafata de 213.246 mp situat in Cartier Dric 3, proprietatea municipiului Husi, in patru loturi distincte - (Anexa)
Hotararea nr. 207 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii comerciale apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situate in Piata Victoriei, Noua Hala Agroalimentara - (Anexa)
Hotararea nr. 208 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 52,02 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Soseaua Husi-Stanilesti nr.8.C
Hotararea nr. 209 - privind aprobarea P.U.Z. – Plan Urbanistic Zonal pentru completarea functiunii de locuit cu functiuni de servicii a terenului din intravilanul municipiului Husi in vederea executarii lucrarilor de constructii – ATELIER PENTRU SERVICE ROTI SI VULCANIZARE, pentru terenul in suprafata de 335,00 m.p., situat in intravilanul municipiului Husi, str. Schit, nr.9, C.F. nr. 73879, mun. Husi, judetul Vaslui, beneficiar S.C. ANVEBAS AUTO S.R.L., reprezentata prin Barsa Stefan-Andrei - (Anexa)