Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 Iulie 2013

HOTARAREA nr. 115 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna iulie 2013
HOTARAREA nr. 116 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 33 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Al.I.Cuza, in spatele blocului I.10, in vederea construirii unui garaj - (Anexa)
HOTARAREA nr. 117 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii comerciale apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situate in Piata Victoriei, Noua Hala Agroalimentara - (Anexa)
HOTARAREA nr. 118 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 35 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada Sf.Gheorghe nr.1
HOTARAREA nr. 119 - privind emiterea unui aviz de de principiu pentru vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 77 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada 14 iulie nr.6.A
HOTARAREA nr. 120 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii prin licitatie publica a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Cartier Recea
HOTARAREA nr. 121 - privind atribuirea cu titlu gratuit a opt loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, in zona Cartierului Dric, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnilor Prodan Laurentiu, Radu Lucian-Vali, Gheorghiu George si doamnelor Bejan Gabriela,Stefaniu Cristina, Vartolomei Ionela Roxana, Chirica Alina-Alexandra, Ciobotaru Ana-Maria
HOTARAREA nr. 122 - privind alocarea sumei de 40 mii lei pentru intocmirea Studiului de Fezabilitate “Reabilitare strazi in Municipiul Husi: strada Corni, strada Sara, strada Saca, strada I. Al.Anghelus”
HOTARAREA nr. 123 - privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului creditelor interne incheiate la data de 30.06.2013 - (Anexa)
HOTARAREA nr. 124 - privind aprobarea scutirii la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre contribuabilii - persoane fizice si juridice din Municipiul Husi - (Anexa)
HOTARAREA nr. 125 - privind aprobarea infiintarii unui sector corespunzator Comunitatii Romano-Catolice din municipiul Husi,in cadrul Cimitirului Ortodox “Sf.Toma” Husi - (Anexa)
HOTARAREA nr. 126 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea alocarii sumei de 15.066 lei reprezentand contributia Consiliului local al municipiului Husi in cuantum de 5% din valoarea lucrarilor de automatizare a instalatiilor de sterilizare apartinand Spitalului Municipal “D. Castroian” Husi
HOTARAREA nr. 127 - pentru modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.54 din 28.03.2013 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Lucrari de extindere a retelei de alimentare cu apa potabila si canalizarea menajera in municipiul Husi” - (Anexa)