Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 Iulie 2019

Hotararea nr. 221 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Lucrari de extindere retele de canalizare menajera pe strada Ion Ursulescu in municipiul Husi, judetul Vaslui" - (Anexa)
Hotararea nr. 222 - privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Husi în domeniul privat al municipiului Husi a centralelor termice numerele 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ?i 10 proprietatea U.A.T Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 223 - privind modificarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 224 - privind completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 225 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77371 în 3 loturi distincte, cu numarul cadastral 77453 în 2 loturi distincte, cu numarul cadastral 77442 în 3 loturi distincte, cu numarul cadastral 77430 în 2 loturi distincte, cu numarul cadastral 77372 în 4 loturi distincte si cu numarul cadastral 76473 în 3 loturi distincte situate în Cartier Dric.3, proprietatea municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 226 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77424 în 3 loturi distincte , cu numarul cadastral 77481 în 2 loturi distincte si cu numarul cadastral 77478 în 4 loturi distincte situate în Cartier Dric.2 , proprietatea municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 227 - privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L, întocmita în baza listei de prioritate pentru acordarea locuintei A.N.L., aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 151 din 23.04.2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 228 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada 1 Decembrie nr.47, bloc Recon, sc.A, et.2,ap.33 , catre actualul chirias
Hotararea nr. 229 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Schit nr.8, bl.H.3,sc.D, et.4,ap.57, catre actualul chirias
Hotararea nr. 230 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere nr.16330 din 11.09.2018 al apartamentului situat în municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti nr.9.B,bl.ANL.3,sc.A,parter, ap.4
Hotararea nr. 231 - privind aprobarea actualizarii tarifelor pentru activitatile de îngrijire câini fãrã stapân si capturare câini fãrã stapân  - (Anexa)
Hotararea nr. 232 - privind aprobarea construirii a 5 custi pentru câini fara stapân, la adãpostul de câini situat în municipiul Husi, Soseaua Husi – Averesti - (Anexa)
Hotararea nr. 233 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 234 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 290 din 10 octombrie 2018 privind emiterea unui aviz favorabil privind constituirea Comisiilor de concurs si a Comisiilor de solutionare a eventualelor contestatii la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director de director medical si director financiar contabil la Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi
Hotararea nr. 235 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.06.2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 236 - privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre contribuabilii - persoane fizice din Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati economice (persoane fizice autorizate – asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati economice) - (Anexa)
Hotararea nr. 237 - privind alocarea sumei de 50.000 lei catre Parohia Sf.Apostol Toma pentru continuarea lucrarilor la investitia Construire biserica "Sf.Apostol Andrei" in municipiul Husi
Hotararea nr. 238 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 77368 în suprafa?a de 42147 mp, situat în Cartierul Dric 3, proprietatea municipiului Husi, în 3 loturi distincte - (Anexa)
Hotararea nr. 239 - privind avizarea Programului de finantare a investitiilor specifice în agricultura si a cheltuielilor materiale necesare functionarii Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir" Husi pentru anul 2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 240 - privind aprobarea alocarii sumei de 229.800 lei reprezentând contributia Consiliului local al municipiului Husi în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii
Hotararea nr. 241 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata totala de 10.000 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat în strada Ciprian Porumbescu nr.44
Hotararea nr. 242 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata totala de 10.000 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat în strada Dosoftei nr.3