Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 26 Aprilie 2018

Hotararea nr. 112 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 113 - privind darea în administrarea Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir" Husi a cladirilor si terenurilor proprietatea municipiului Husi, în care acesta îsi desfasoara activitatea - (Anexa)
Hotararea nr. 114 - privind emiterea avizului de principiu în vederea darii în folosinta gratuita a imobilului Baia Populara, apartinând domeniului public al municipiului Husi, situat în strada Cpt.N.N.Cisman nr.20, catre Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara "Econova"
Hotararea nr. 115 - privind emiterea unui aviz de de principiu în vederea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 1000 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.2.C - (Anexa)
Hotararea nr. 116 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 10 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.90.B, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 117 - privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate în municipiul Husi, Soseaua Husi-Iasi nr.82.A, bl.ANL.2, sc.A, parter, ap.2 si Bd.1 Mai nr.5, bl.L.1, sc.B, et.1, ap.8, solicitat de titularii contractelor de închiriere Bugeac Ciprian si Filote Giani
Hotararea nr. 118 - privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate în municipiul Husi, Soseaua Husi-Iasi nr.82.A, bl.ANL.1, sc.A, et.2, ap.11 si Bd.1 Mai nr.5, bl.L.1, sc.B, et.1, ap.9, solicitat de titularii contractelor de închiriere Apostol Remus Viorel si Andrus Adrian
Hotararea nr. 119 - privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate în municipiul Husi, Soseaua Husi-Iasi nr.82.A, bl.ANL.2, sc.B, et.1, ap.5 si Bd.1 Mai nr.5, bl.L.1, sc.B, et.5, ap.25, solicitat de titularii contractelor de închiriere Pascal Anca si Cehan Mihaela Alberta
Hotararea nr. 120 - privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate în municipiul Husi, Soseaua Husi-Iasi nr.82.A, bl.ANL.2, sc.A, et.1, ap.8 si Soseaua Husi-Stanilesti nr.9.A, bl.ANL.2, sc.A, parter, ap.1, solicitat de titularii contractelor de închiriere Casu Alinus Daniel si Romila Liviu Ilie
Hotararea nr. 121 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.18, bl.13, sc.C, et.2, ap.1, judetul Vaslui, de pe numele Zaharia Petru pe numele Zaharia Aurelia
Hotararea nr. 122 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Luceafarul nr.1, bl.T.1, sc.D, et.4, ap.18, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias - (Anexa)
Hotararea nr. 123 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite în conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala - (Anexa)
Hotararea nr. 124 - privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.75 din 22.02.2018, pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 - (Anexa)
Hotararea nr. 125 -  pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr.214 din 26.11.2015 privind darea în folosinta, pe perioada contractului de delegare a gestiunii catre SC ”PARCURI VERZI” SRL HUSI a spatiului în suprafata construita de 61,96 mp, situata în Municipiul Husi, str.1 Decembrie nr.9, Corp B, judetul Vaslui si a spatiului secundar în suprafata de 18.840,14 mp situat în Husi, str. Husi-Voloseni nr.20, judetul Vaslui
Hotararea nr. 126 - privind actualizarea redeventei pentru concesionarea serviciului de salubrizare, concesionarea serviciului de administrare, amenajare, întretinerea si înfrumusetarea spatiilor verzi si pentru concesionarea bunurilor proprietatea Municipiului Husi, incluse în infrastructura aferenta
Hotararea nr. 127 - privind aprobarea normelor si responsabilitatilor ce revin institutiilor publice, agentilor economici, celorlalte persoane juridice si cetatenilor din municipiul Husi, pentru instalarea unui climat de ordine, curatenie, disciplina si gospodarire a municipiului Husi, precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii  - (Anexa)
Hotararea nr. 128 - privind solicitarea finantarii din partea O.C.P.I. Vaslui, in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica, avand ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT Municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 129 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 130 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 131 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 105 din 29 martie 2018 privind modificarea HCL nr. 21/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute în Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi, ca urmare a reorganizarii în Directia de Asistenta Sociala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 132 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 133 - privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 134 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 135 - privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 136 - privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 137 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2019 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 138 - privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2019 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren
Hotararea nr. 139 - privind rectificarea bugetului local etapa aprilie 2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 140 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- etapa aprilie 2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 141 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001 - (Anexa)
Hotararea nr. 142 - privind aprobarea unui schimb de locuinte A.N.L. având ca beneficiar pe domnul Lazar Ionut
Hotararea nr. 143 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Spatiu comercial si spalatorie auto, situate în intravilanul municipiului Husi, strada Stefan cel Mare nr.23, judetul Vaslui, C.F. 73874, beneficiar SC VASEA SRL Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 144 - privind emiterea avizului de principiu pentru intocmirea studiilor si documentatiilor necesare pentru promovarea obiectivului de investitii "Reabilitare, modernizare si dotare Cinematograf Dacia din municipiul Husi”